Hlavní zprávy

Zpět na hlavní zprávy

Obeznamte se s novými ukazateli BOZP v oblasti prognóz zaměstnanosti a odhadů psychosociálního rozměru nemocí z povolání v Evropě

Image

© EU-OSHA

Nástroj pro vizualizaci dat Barometr BOZP byl aktualizován o nové ukazatele a nabízí aktuální informace o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci (BOZP) v celé Evropě. 

Především nejnovější oddíl nazvaný Prognózy nabízí kvantitativní prognózy budoucích trendů v oblasti zaměstnanosti, které vycházejí z prognózy poptávky po dovednostech vypracované střediskem Cedefop.

Kromě toho jsou nyní k dispozici odhady týkající se zátěže související s nemocemi z povolání z důvodu psychosociálních problémů, nádorových onemocnění nebo muskuloskeletálních poruch, které se opírají o studie Mezinárodní komise pro ochranu zdraví při práci (ICOH).

A v neposlední řadě je tu nový oddíl Zdroje, který obsahuje snadno přístupné publikace i zprávy o jednotlivých zemích.

Seznamte se se všemi funkcemi nástroje pro vizualizaci dat Barometr BOZP.