Hlavní zprávy

Zpět na hlavní zprávy

Práce prostřednictvím digitálních platforem: nové dokumenty zkoumají rozmanitost pracovní síly a důsledky pro BOZP a iniciativy k prevenci a řízení rizik

Image

© Gorodenkoff - adobe.stock

Digitální pracovní platformy přeměnily svět práce a přinesly nové výzvy, kterými je třeba se přímo zabývat. V současné době je v EU více než 500 aktivních platforem. Ty sice vytváří pracovní příležitosti, jejich pracovníci však čelí rizikům, jako je intenzifikace práce, omezené uplatňování předpisů v oblasti BOZP a nejistota zaměstnání. Práce pro digitální pracovní platformu zároveň může být pro určité skupiny pracovníků, jako jsou zdravotně postižené osoby nebo migranti, příležitostí, jak vstoupit nebo se vrátit na trh práce.

Dva nové diskusní dokumenty, které jsou součástí našeho výzkumného projektu v oblasti BOZP zaměřeného na digitalizaci, nabízejí informace o:

prevenci a řízení rizik v oblasti BOZP prostřednictvím digitálních platforem, s příklady postupů a nástrojů zavedených digitálními platformami na podporu bezpečných pracovních podmínek, a

rozmanitosti pracovní síly a digitálních pracovních platformách: dopadech na bezpečnost a ochranu zdraví při práci se zaměřením na to, jak může být práce prostřednictvím digitálních platforem pro určité skupiny pracovníků odrazovým můstkem k získání zaměstnání.

Práce prostřednictvím digitálních platforem je jednou z prioritních oblastí naší nadcházející kampaně Bezpečná a zdravá práce v digitálním věku na období 2023–2025.

Více informací naleznete v našich předchozích publikacích.