Hlavní zprávy

Zpět na hlavní zprávy

Práce prostřednictvím digitálních platforem: podrobnější informace o první prioritní oblasti kampaně Zdravé pracoviště

Image

© EU-OSHA

Práce prostřednictvím digitálních platforem je model zaměstnávání, který se rozšiřuje v několika hospodářských odvětvích, kdy je placená práce organizována prostřednictvím on-line platformy nebo na této platformě. Díky ní je vstup na trh práce, zejména pro některé zranitelné skupiny, dosažitelný. Tento typ práce nabízí také flexibilitu. Přesto přináší rizika a problémy v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP), včetně intenzivní práce, izolace, nejistoty zaměstnání, nejasného pracovního statusu a problémů souvisejících s řízením úkolů a rozvrhů pracovní doby algoritmy. 

Výzkum agentury EU-OSHA týkající se práce prostřednictvím platforem analyzuje příležitosti, výzvy a rizika, mapuje druhy práce vykonávané prostřednictvím platforem, identifikuje příklady politik a podporuje vývoj iniciativ a praktických nástrojů pro prevenci rizik v oblasti BOZP inspirovaných řadou příkladů.

Seznamte se s nejnovějšími informacemi a se všemi souvisejícími publikacemi, jako jsou zprávy, případové studie a informační dokumenty. Zjistěte vše o bezpečné a zdravé práci prostřednictvím digitálních platforem jedním kliknutím!