You are here

Hlavní zprávy
10/09/2018

Nebezpečné látky: informační přehledy o právních předpisech a nahrazování látek

Jako součást kampaně Zdravé pracoviště v letech 2018–2019 zveřejnila agentura EU-OSHA dva informační přehledy, které jsou dostupné v několika jazycích.

Legislativní rámec týkající se nebezpečných látek na pracovištích nabízí jasné a praktické shrnutí příslušných právních předpisů EU v této oblasti.

Nahrazování nebezpečných látek na pracovišti obsahuje informace o celkovém odstraňování rizik, která představují některé nebezpečné látky. To je často nejlepší možné řešení.

Navštivte internetové stránky kampaně Zdravé pracoviště má nebezpečné látky pod kontrolou