Hlavní zprávy
28/07/2020

Pandemie COVID-19 zesiluje potřebu chránit pracovníky před expozicí biologickým činitelům

Image by anjawbk from Pixabay

Cílem nové zprávy, která shrnuje výsledky velkého projektu Evropské agentury pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci, je zvýšit informovanost o expozici biologickým činitelům na pracovišti a poskytnout důležité informace tvůrcům politik.

Expozice biologickým činitelům na pracovišti souvisí s řadou zdravotních problémů, včetně infekčních onemocnění a alergií. Přestože se to týká široké škály povolání, informovanost o tomto problému je obecně malá.

Výsledky projektu jsou obzvláště relevantní vzhledem ke stávající pandemii COVID-19, která zdůrazňuje důležitost informovanosti a ukazuje, že je důležité považovat prevenci nemocí souvisejících s prací způsobených biologickými činiteli na všech úrovních za prioritu.

Přečtěte si tiskovou zprávu a dozvíte se více

Stáhněte si závěrečnou zprávu a shrnutí

Více informací o nemocech souvisejících s prací způsobených biologickými činiteli

Podívejte se na powerpointové prezentace k projektu a jeho výsledkům: pro odborníky a veřejnost