Hlavní zprávy
28/04/2020

COVID-19: bezpečný a zdravý návrat na pracoviště

Krize způsobená onemocněním COVID-19 vytváří tlak na zaměstnavatele a zaměstnance. Jakmile se díky opatřením na omezení fyzického kontaktu dosáhne dostatečného snížení míry přenosu onemocnění COVID-19, státní správy povolují postupné obnovení pracovních činností.

Vhodná preventivní opatření pomáhají uskutečnit bezpečný a zdravý návrat do práce a přispívají k potlačení přenosu onemocnění COVID-19. Agentura EU-OSHA vypracovala pokyny EU k BOZP, které mají v tomto procesu pomoci.

Přečtěte si a sdílejte pokyny EU COVID-19: návrat na pracoviště: přizpůsobení pracovišť a ochrana pracovníků (verze ve formátu PDF

Podívejte se i na tyto odkazy: 

Tisková zpráva Evropské komise

COVID-19: pokyny pro pracoviště

Náš nový tematický oddíl: Zdravá pracoviště zastaví pandemii