Hlavní zprávy

Back to highlights

Komise zahajuje veřejnou konzultaci o výkonnosti a vlivu agentury EU-OSHA, střediska Cedefop a nadací Eurofound a ETF

Image

© Brad Pict - stock.adobe.com

Evropská komise zahájila veřejnou konzultaci za účelem shromáždění informací o výkonnosti a širších dopadech čtyř decentralizovaných agentur EU: Eurofound, Cedefop, ETF a EU-OSHA, a to jak jednotlivě, tak z průřezového hlediska.

Konzultace přispěje k hodnotící studii prováděné jménem Evropské komise, která v současnosti probíhá a týká se účinnosti, efektivnosti, relevantnosti, soudržnosti a přidané hodnoty EU těchto agentur, se zaměřením na:

i) posuzování výkonnosti agentur ve vztahu k jejich vytyčeným cílům a mandátům a ii) zjištění, zda je mandát agentur nutné upravit.

Veřejná konzultace je určena příjemcům a uživatelům služeb poskytovaných danými agenturami, sociálním partnerům, výzkumným pracovníkům, akademickým pracovníkům, organizacím občanské společnosti a orgánům veřejné správy na celostátní, regionální a místní úrovni.

Veřejná konzultace je dostupná ve všech úředních jazycích zde a potrvá do 25. května 2023.

Chcete-li se veřejné konzultace zúčastnit, musíte se buď přihlásit, nebo si vytvořit účet. To vše je vysvětleno na stránce Komise Podělte se o svůj názor.

Více informací o této iniciativě