Hlavní zprávy

Back to highlights

Oběhové hospodářství – co bude znamenat pro BOZP?

Image

Photo by Tim Bish on Unsplash

Evropa může v roce 2040 vypadat úplně jinak. Očekává se, že přechod EU k oběhovému hospodářství (což znamená oběhový tok a účinné (opětovné) využívání zdrojů, materiálů a výrobků) přinese významné změny ve světě práce.

Třetí prognostická studie agentury EU-OSHA se zabývá dopady oběhového hospodářství na bezpečnost a ochranu zdraví pracovníků. Využívá k tomu čtyři potenciální scénáře, které byly vypracovány na základě přezkumu literatury a rozhovorů s odborníky.

V rámci scénářů se zkoumají rizika a příležitosti pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci (BOZP). Cílem je podnítit debatu o oběhovém hospodářství a poskytnout pro ni podklady, a to v zájmu snížení počtu úrazů při práci a nemocí z povolání v nadcházejících letech.

Přečtěte si úplné znění zprávy o první fázi třetí prognostické studie: makroscénáře a její shrnutí

Více informací naleznete v informačním dokumentu Co bude oběhové hospodářství znamenat pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci? a jeho shrnutí Shrnutí přehledu čtyř prognostických scénářů

Prozkoumejte sekci našich internetových stránek věnovanou oběhovému hospodářství a jeho dopadům na BOZP

Share this on: