Hlavní zprávy

Zpět na hlavní zprávy

Oběhové hospodářství pro udržitelnější, bezpečnější a zdravější budoucnost práce

Image
Circular economy illustration

© yokie - stock.adobe.com

Oběhové hospodářství sehrává v boji proti změně klimatu klíčovou roli. Udržitelnou budoucnost však nelze rozvíjet bez zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví pracovníků při práci. Dobrou zprávou je, že udržitelná budoucnost a dobrá úroveň bezpečnosti a ochrany zdraví při práci mohou jít ruku v ruce.

Naše prognostická studie na toto téma se zaměřila na budoucnost a zkoumala, jak bude vypadat svět v roce 2040 po přechodu na oběhové hospodářství a jak to ovlivní bezpečnost a ochranu zdraví pracovníků.

V této druhé fázi byly přizpůsobeny čtyři makroscénáře vypracované v první fázi a bylo vytvořeno 16 mikroscénářů, které reprezentovaly různé skupiny pracovníků, včetně zaměstnanců s nízkou či vysokou kvalifikací a migrujících zaměstnanců ve stavebnictví, dopravě, výrobě a dalších.

Chcete-li získat úplný přehled, podívejte se na zprávu a shrnutí.

K dispozici jsou také čtyři informační dokumenty zkoumající různé aspekty: klíčová zjištění, zranitelní pracovníci, pracovníci z nejvíce dotčených odvětví a pokyny pro klíčové zúčastněné strany.

Více informací najdete v tematické sekci Oběhové hospodářství a jeho dopady na BOZP a v příslušných publikacích.