Hlavní zprávy

Back to highlights

Měnící se realita práce ve virtuálním prostředí a důvody, proč je důležité dynamické hodnocení rizik

Image

Photo by Kelvin Han on Unsplash

Dva nové diskusní dokumenty zkoumají virtuální pracovní prostředí a dynamické hodnocení rizik. První z nich se zaměřuje na to, jak digitální transformace ovlivňuje virtuální pracovní prostředí a bezpečnost a ochranu zdraví při práci. Druhý se zaobírá tím, jak dynamické hodnocení rizik, což je pojem používaný k označení digitalizace a inovace hodnocení rizik, využívá digitální data a zohledňuje rychle se měnící rizika. Jaké jsou související příležitosti a výzvy? Jak to ovlivňuje zvolenou strategii, výzkum a praxi? Jaké to má klady a zápory? Tyto dokumenty přinášejí odpovědi na tyto i další otázky.

Více informaci o budoucnosti práce ve virtuálním prostředí a bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a vývoji dynamického hodnocení rizik a jeho důsledcích pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci

Více informací naleznete také v programu výzkumu agentury EU-OSHA s názvem Digitalizace a bezpečnost a ochrana zdraví při práci

Share this on: