Hlavní zprávy
18/06/2020

Změny v dodavatelských řetězcích: výzvy a příležitosti v oblasti BOZP

Image by Gerd Altmann from Pixabay

Rozmach celosvětového obchodu v posledních desetiletích vedl k rozvoji mezinárodních dodavatelských vztahů. Tento jev v členských státech často provází trend outsourcingu v rámci dodavatelských řetězců.

Tento diskusní dokument se zabývá výzvami a příležitostmi v oblasti BOZP v souvislosti s nedávnými a budoucími změnami ve vztazích v dodavatelských řetězcích. Autoři uvádí příklady správné praxe a zamýšlí se nad kroky do budoucna.

Přečtěte si diskusní dokument o dodavatelských řetězcích a jejich současných a budoucích důsledcích pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci

Seznamte se také se závěry semináře agentury EU-OSHA, který se konal v únoru za účelem revize řady diskusních dokumentů na téma „budoucnost práce“