Hlavní zprávy

Zpět na hlavní zprávy

Rizikové faktory přispívající k rozvoji nádorových onemocnění v Evropě: seznamte se s prvními zjištěními průzkumu agentury EU-OSHA zaměřený na expozici pracovníků

Image

Agentura EU-OSHA ve snaze přispět k boji proti nádorovým onemocněním jako nemoci z povolání provedla průzkum expozice pracovníků rizikovým faktorům přispívajícím k rozvoji nádorových onemocnění (WES) v Evropě. Cílem průzkumu bylo lépe identifikovat rizikové faktory na pracovištích, které mohou vést ke vzniku těchto onemocnění, a poskytnout aktuální a komplexní údaje, které lze využít k prevenci, osvětě a tvorbě politik.

Dotazovány byly tisíce pracovníků v šesti členských státech EU (Německu, Irsku, Španělsku, Francii, Maďarsku a Finsku) s cílem odhadnout jejich pravděpodobnou expozici 24 známým rizikovým faktorům přispívajícím k rozvoji nádorových onemocnění, kromě jiného průmyslovým chemickým látkám, látkám a směsím vznikajícím ve výrobním procesu a také fyzickým rizikovým faktorům.

Z průzkumu vyplynulo, že pokud jde o nádorová onemocnění, nejčastěji jsou na evropských pracovištích pracovníci vystaveni ultrafialovému záření a emisím ze spalování nafty. První zjištění rovněž nabízejí zběžný pohled na cenné údaje, které lze z průzkumu WES získat.  

Přečtěte si tiskovou zprávu

Seznamte se s prvními zjištěními a shrnutím metodiky

Více informací naleznete v naší nové internetové sekci věnované průzkumu WES