Hlavní zprávy

Zpět na hlavní zprávy

Mohou digitální systémy pro monitorování nově definovat bezpečnost a ochranu zdraví pracovníků?

Image

© Ivan Samkov on Pexels

Zavádění digitálních systémů pro monitorování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP), například aplikací, kamer a nositelných zařízení, může zvýšit bezpečnost pracovišť. Ať už je cíl proaktivní (prevence), nebo reaktivní (zmírňování dopadu), jejich úspěch často závisí na přesnosti informací, které shromažďují a analyzují. Stejně důležité je poskytnout zaměstnavatelům a pracovníkům informace, které potřebují k posouzení výhod a nevýhod, a usnadnit jim tak řádné zavádění těchto systémů.

Dvě nové zprávy se zabývají výzvami a příležitostmi, které přinášejí inteligentní digitální systémy pro monitorování BOZP. Jedna zpráva se zabývá typy, účely a způsoby využití digitálních systémů pro monitorování. Druhá představuje příklady osvědčených postupů pro úspěšnou integraci nových systémů pro monitorování na pracovišti.

Přečtěte si zprávy a jejich shrnutí:

Inteligentní digitální systémy pro monitorování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci: využití a výzvy

Inteligentní digitální systémy pro monitorování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci: zdroje na pracovišti pro jejich navrhování, zavádění a využívání

Více informací naleznete v sekci Digitalizace práce