You are here

Hlavní zprávy
24/07/2018

Výzva k podání přihlášek do soutěže Ceny za správnou praxi na období 2018–2019

Agentura EU-OSHA již přijímá přihlášky do soutěže Ceny za správnou praxi v rámci kampaně Zdravé pracoviště na období 2018–2019.

Pokud dosahujete skutečných a udržitelných zlepšení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a vaše společnost díky tomu má nebezpečné látky pod kontrolou, chceme o tom vědět. Porota se zaměří na praktické příklady inovativního a efektivního řízení BOZP a důkazy o jejich převoditelnosti na jiná pracoviště.

Příspěvky budou nejprve posuzovány na vnitrostátní úrovni kontaktními místy v rámci tripartitních hodnocení. Vybraní národní vítězové poté postoupí do celoevropské soutěže.

Informujte se o lhůtách pro podání přihlášek a o dalších podrobnostech o soutěži Ceny za správnou praxi

Zapojte se do kampaně „Zdravé pracoviště má nebezpečné látky pod kontrolou“