Hlavní zprávy
21/11/2019

Biologické činitele v práci: které zdravotní problémy způsobují a jak proti nim lépe bojovat?

© INSHT

Naše nová zpráva obsahuje přehled odborné literatury o konkrétních nemocech z povolání způsobených biologickými činiteli, jako jsou infekční nemoci a alergie. Zahrnuje rovněž zjištění průzkumu odborníků a hodnocení systémů používaných členskými státy EU k monitorování těchto nemocí a expozic. Zpráva obsahuje doporučení pro lepší postupy monitorování a strategie a politiky v oblasti prevence.

Tato práce je součástí rozsáhlého projektu, jehož cílem je bojovat proti nemocem z povolání na pracovištích v EU a zajistit lepší prevenci.

Přečtěte si přehled literatury a shrnutí o biologických činitelích a nemocech z povolání