Hlavní zprávy

Zpět na hlavní zprávy

Bezpečná automatizace úkolů při práci: nová zpráva porovnávající případové studie

Image

© panuwat – stock.adobe.com

Využívání umělé inteligence a robotiky k automatizaci nebezpečných nebo opakujících se úkolů na pracovišti v rámci ochrany pracovníků je na vzestupu. Mohly by se však vyskytnout i problémy v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, které je třeba vzít v úvahu, nebo nová rizika, která by měla být v těchto raných fázích účinně řešena.

Za účelem objasnění tohoto složitého tématu vydala agentura EU-OSHA zprávu porovnávající případové studie týkající se pokročilé robotické automatizace. Zpráva se zabývá zaváděním systémů založených na umělé inteligenci a inteligentních kolaborativních robotů (kobotů) a jejich dopadem při automatizaci úkolů v práci se zaměřením na zajištění bezpečnosti pracovníků.

Kromě toho se soubor souvisejících informačních dokumentů zabývá různými aspekty: výzvami a příležitostmi v oblasti BOZP vyplývajícími z takovéhoto zavádění, doporučeními pro automatizaci kognitivních úkolů, doporučeními pro automatizaci fyzických úkolů, hnacími silami, překážkami a doporučeními pro takováto zavádění, usnadněním organizačního přijetí systémů založených na umělé inteligenci.

Podívejte se na závěry z našeho nedávného semináře s názvem Pokročilá robotika a systémy založené na umělé inteligenci používané k automatizaci úkolů: důsledky pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci.

Zajímáte se o automatizaci úkolů? Nenechte si ujít nadcházející kampaň „Bezpečná a zdravá práce v digitálním věku“ – je to jedna z prioritních oblastí!

Prohlédněte si všechny publikace o pokročilé robotice a automatizaci úkolů