Hlavní zprávy
14/06/2019

Výroční zpráva za rok 2018: rok spolupráce, odhodlaného úsilí a kampaní

Výroční zpráva za rok 2018 popisuje, jak agentura EU-OSHA usilovala o naplnění svého cíle vytvořit v Evropě bezpečnější a zdravější pracoviště. 

Mezi významné milníky patří zahájení kampaně na období 2018–2019 s názvem „Zdravé pracoviště má nebezpečné látky pod kontrolou“ a zveřejnění zjištění z projektu zaměřeného na bezpečnost a ochranu zdraví v mikropodnicích a malých podnicích a z prognostického projektu týkajícího se nových a vznikajících rizik, která s sebou přináší digitalizace. Zjištění z těchto projektů poslouží jako podklad při tvorbě politik a jako inspirace pro nadcházející kampaň „Zdravé pracoviště“.

Přečtěte si více o naší činnosti ve výroční zprávě za rok 2018 a jejím shrnutí.