Hlavní zprávy

Back to highlights

Umělá inteligence a řízení pracovníků: rizika a příležitosti v oblasti BOZP

Image

Vector by fullvector - www.freepik.com

Využívání systémů pro řízení pracovníků založených na umělé inteligenci může pomoci vytvořit zdravá a bezpečná pracovní místa a pracoviště, ale může přinášet i rizika pro pracovníky, jako je intenzivnější práce, ztráta kontroly práce a dehumanizace.

Nová zpráva poukazuje na rizika a příležitosti v oblasti BOZP související s těmito systémy. Zahrnuje analýzu statistických údajů z průzkumu ESENER z roku 2019 a vychází z průzkumu literatury a rozhovorů s odborníky. Navazuje na souhrnnou zprávu na toto téma, přičemž rozvádí možná preventivní opatření a klade důraz na nutnost zaměření se na lidi a potřebu „prevence prostřednictvím koncepce“ v zájmu zajištění zdraví, bezpečnosti a pohody pracovníků.

Zjištění doplňují dva informační dokumenty, které uvádějí doporučení ohledně řešení rizik a navrhují preventivní opatření.

Přečtěte si zprávu a shrnutí Umělá inteligence a řízení pracovníků: důsledky pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci

Prostudujte si informační dokumenty Umělá inteligence a řízení pracovníků: rizika a příležitosti a Umělá inteligence a řízení pracovníků: preventivní opatření

Podívejte se na další publikace o nových formách řízení pracovníků

Více o projektu Digitalizace práce