Hlavní zprávy

Zpět na hlavní zprávy

Pokročilá robotika a automatizace: jaké jsou s nimi spojené výzvy a příležitosti pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci?

Image

Photo created by rawpixel.com for freepik

Automatizace fyzických úkolů pomocí robotů, kolaborativních robotů a umělé inteligence má dopady na pracoviště v řadě odvětví. Tento nový soubor publikací agentury představuje různé aspekty pokročilé robotiky a automatizace ve vztahu k bezpečnosti a ochraně zdraví při práci (BOZP).

Hlavní zpráva popisuje jednotlivé typy úkolů vykonávané s využitím pokročilé robotiky a zkoumá související příležitosti i výzvy a rizika s ohledem na psychosociální, fyzické a organizační dopady na pracovníky a pracoviště. Přináší také informace o bezpečnostních normách a podtrhuje význam řádného hodnocení rizik a odborné přípravy koncových uživatelů.

Přečtěte si zprávu a její shrnutí: Pokročilá robotika a automatizace: důsledky pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci.

K dispozici jsou také tři informační dokumenty zaměřené na tato témata: pokročilá robotika a automatizace a přehled dopadů na pracovníky, rizika a příležitosti v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a klíčové aspekty pro lidskou interakci a důvěru.

Podívejte se na další publikace na téma pokročilé robotiky a umělé inteligence.

Informace o semináři Systémy založené na umělé inteligenci a pokročilá robotika: evropský workshop, který se uskutečnil v září 2021

Více o projektu Digitalizace práce