You are here

Hlavní zprávy
25/01/2019

Podrobná analýza 5 systémů varování a dozoru pro odhalování nových onemocnění souvisejících s prací

Každý článek popisuje jiný systém, jeho hlavní charakteristiky, metody vykazování, mechanismy pro odhalování nových onemocnění a rizik souvisejících s prací a pro vydávání upozornění na různých úrovních, související náklady a to, jak jsou shromážděné údaje používány jako vstupní informace pro politiku a strategie prevence. Pohovory se zúčastněnými stranami těchto systémů objasňují určující faktory pro zavedení systému a překážky bránící zavedení systému i to, jak by přístup jednotlivých systémů bylo možné přenést do dalších zemí.

Články vychází ze zprávy Přístupy týkající se varování a dozoru za účelem identifikace onemocnění souvisejících s prací v EU, která podrobně analyzuje 12 různých přístupů, určujících faktorů a překážek a přichází s doporučeními ohledně zavádění těchto systémů. Tento projekt dokládá užitečnost systémů varování a dozoru jakožto doplňku k nástrojům, které se již používají k monitorování známých nemocí z povolání.

Přečtěte si 5 uvedených článků

Prezentace shrnují zjištění pro odborníky a pro laickou veřejnost

Více informací o systémech varování a dozoru