You are here

Hlavní zprávy
06/07/2017

3D tisk a monitorování pracovníků: nová průmyslová revoluce?

Technologie sehrávají na pracovištích stále důležitější úlohu a mění způsob, jak lidé pracují. To může být pro pracovníky pozitivní, ale může to rovněž vést k novým a vznikajícím rizikům v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP). Agentura EU-OSHA zveřejnila dva nové odborné články zaměřené na používání konkrétních typů technologií na pracovišti. První z nich se zabývá 3D tiskem (aditivní výrobou) a potenciálními novými riziky z hlediska odpovědnosti, používaných materiálů, flexibilních způsobů práce a monotónnosti práce. Druhý odborný článek je věnován monitorování pracovníků pomocí technologií zajišťujících dobré pracovní podmínky, které již na řadě pracovišť přinesly významné změny.

Více o 3D tisku na pracovišti

Více o monitorování pracovníků