Hlavní zprávy
20/12/2019

25 vnitrostátních politických iniciativ k řešení muskuloskeletálních poruch souvisejících s prací

Laura Artal via pixabay.com

Co dělají země v celé Evropě i za jejími hranicemi pro vyřešení muskuloskeletálních poruch souvisejících s prací? Našich 25 nových případových studií zkoumá jednotlivé vnitrostátní politické iniciativy v oblasti prevence a řízení muskuloskeletálních poruch. Popisují výsledky jednotlivých iniciativ, faktory úspěchu a výzvy a potenciál pro uplatnitelnost v jiných odvětvích nebo zemích.

Muskuloskeletální poruchy související s prací jsou velmi časté a mají neblahý vliv na pohodu pracovníků, produktivitu podniků a hospodářství. Krátké a informativní případové studie přibližují různé přístupy k prevenci a poukazují na důležitost spolupráce všech zúčastněných stran.

Stáhnout vnitrostátní případové studie o muskuloskeletálních poruchách

Více informací o muskuloskeletálních poruchách souvisejících s prací naleznete v příslušné sekci našich internetových stránek

Přečtěte si naši poslední publikaci: Muskuloskeletální poruchy související s prací: prevalence, náklady a demografie v EU