Hlavní zprávy

Zpět na hlavní zprávy

Průzkum mezi zúčastněnými stranami provedený v roce 2024 ukazuje vysokou spokojenost s prací agentury EU-OSHA v oblasti zlepšování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

Image

© Rudzhan- stock.adobe.com

Celkově vyjádřily zúčastněné strany s prací agentury EU-OSHA značnou spokojenost – 87 % z nich uvedlo, že jsou spokojené nebo velmi spokojené. Kladné hodnocení agentury se vztahuje i na její přispění v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP): zvýšení povědomí o rizicích v oblasti BOZP, lepší informovanost o řešeních rizik v oblasti BOZP a zlepšení BOZP na pracovišti. Spokojenost v tomto ohledu vyjádřilo 85 až 91 % respondentů.

Kromě toho zúčastněné strany uznávají rovněž význam a přidanou hodnotu činnosti agentury EU-OSHA (83 %) a její přínos k vytvoření silné důkazní základny prostřednictvím poskytování primárních údajů (88 %) a kvalitativního výzkumu (88 %).

Zúčastněné strany navíc uznávají úlohu, kterou hraje agentura EU-OSHA při prevenci pracovních úrazů a nemocí z povolání (85 %), posilování sociálního dialogu, spolupráce a výměny informací (79 %) a poskytování pomoci při identifikaci budoucích výzev v oblasti BOZP a při posilování připravenosti (90 %).

Prohlédněte si všechny výsledky průzkumu mezi zúčastněnými stranami provedeného v roce 2024.