Hlavní zprávy

Back to highlights

Brožura Ceny za správnou praxi 2022 je nyní k dispozici!

Image

15. ročník soutěže o cenu za správnou praxi v rámci kampaně Zdravé pracoviště odvedl skvělou práci při propagaci způsobů prevence muskuloskeletálních poruch souvisejících s prací: je pro to hned 16 důvodů.

Agentura EU-OSHA je hrdá na 16 organizací (8 vítězných a 8 oceněných), stejně jako na nespočet dalších organizací, které byly inspirací.

Úspěšně začlenily preventivní činnosti do svých postupů řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP). Jejich výsledky jsou představeny v brožuře Ceny za správnou praxi.

Podívejte se na brožuru Ceny za správnou praxi

Více informací o soutěži Ceny za správnou praxi