Hlavní zprávy

Back to highlights

Průzkum agentury EU-OSHA provedený v roce 2022 potvrzuje spokojenost zúčastněných stran a pokračuje v nastoleném pozitivním trendu

Image

Election box photo by freepik

Z výsledků vyplývá, že 86 % respondentů je spokojeno s prací agentury EU-OSHA a považuje její činnost za relevantní, užitečnou a přínosnou. 88 % zúčastněných stran, které se zapojily do průzkumu, hodnotí přispění agentury EU-OSHA ke zvyšování povědomí o rizicích v oblasti BOZP a souvisejících řešeních kladně.

Činnost agentury EU-OSHA nachází využití při tvorbě politik v EU i na vnitrostátní úrovni a při zvyšování povědomí a řešení problémů v oblasti BOZP na úrovni společností a pracovišť, jakož i v rámci výzkumu.

Celkově lze konstatovat, že se opět potvrdily pozitivní výsledky z předchozích průzkumů.

Více o výsledcích průzkumu naleznete v této prezentaci.