Hlavní zprávy

Back to highlights

Cíle pro rok 2020 splněny, což napomohlo vytvořit bezpečnější a zdravější pracoviště pro všechny

Image

V bezprecedentním roce agentura EU-OSHA za pomoci svých partnerů překročila klíčové cíle a splnila své poslání, jímž je zlepšování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) v celé Evropě.

Souhrnná výroční zpráva o činnosti za rok 2020 podrobně popisuje, jak agentura EU-OSHA účinně reagovala na výzvy v souvislosti s pandemií COVID-19 a během pandemie průběžně informovala zúčastněné strany o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a zajišťovala potřebné zdroje.

V roce 2020 poskytovala agentura podporu politickým prioritám EU a pomáhala podnikům řešit problematiku BOZP i jinak. Jako příklad lze uvést zahájení kampaně Zdravé pracoviště na období 2020–2022 zaměřené na předcházení muskuloskeletálním poruchám či vývoj nástrojů pro on-line interaktivní hodnocení rizik (OiRA).

Podívejte se na shrnutí a infografiku klíčových ukazatelů výkonnosti v roce 2020

Podrobnější informace o dosažených výsledcích naleznete v úplném znění souhrnné výroční zprávy o činnosti za rok 2020

Share this on: