Soutěže

Soutěž Ceny za správnou praxi oceňuje nejlepší příklady spolupráce vedoucích pracovníků se zaměstnanci za účelem dosažení dobré úrovně BOZP. Soutěž upozorňuje na přínosy BOZP, přispívá tak tomu, že si více společností uvědomí, že dobrá úroveň BOZP je zásadní součástí podnikání. Vítáme příspěvky od všech evropských zaměstnavatelů a zaměstnanců i sociálních partnerů a odborníků a poradců v oblasti BOZP.

Filmová cena v rámci kampaně Zdravé pracoviště se předává na Mezinárodním festivalu dokumentárních a animovaných filmů v Lipsku (DOK Leipzig) a uděluje se nejlepšímu dokumentárnímu filmu s pracovní tematikou. Příspěvky by měly zvyšovat povědomí o BOZP na pracovišti a zaměřovat se na „člověka v měnícím se světě práce“. Vítězný režisér obdrží finanční ocenění, přičemž je zajištěna distribuce 1 000 kopií jeho filmu po celé Evropě. Agentura EU-OSHA rovněž podporuje promítání vítězného filmu na akcích v celé Evropě.

Předchozí vítězové čerpali inspiraci z široké škály témat ze světa práce. Prohlédněte si upoutávky na oceněné filmy na kanálu agentury EU-OSHA na YouTube .