Nástroj pro vizualizaci dat týkajících se bezpečnější a zdravější práce v každém věku

Image

Tento nástroj pro vizualizaci dat zdůrazňuje hlavní výsledky projektu, který agentura EU-OSHA provedla na žádost Evropského parlamentu. Cílem tohoto projektu bylo porozumět souvislostem mezi bezpečností a ochranou zdraví při práci (BOZP) a stárnoucí pracovní silou v EU.

Poskytuje přístupnou vizuální prezentaci dat týkajících se demografie, zaměstnanosti, pracovních podmínek, zdraví v souvislosti se stárnoucí pracovní silou a BOZP a souvisejících politik, které se touto problematikou zabývají.

Tento nástroj je interaktivní a uživatelé mohou:

  • získat další informace o výzvách, o problematice stárnoucí evropské pracovní síly,
  • seznámit se se stávajícími politikami, strategiemi a programy různých členských států EU,
  • prostudovat si informace o demografické a socioekonomické rozmanitosti, ale i rozdíly zdravotních a sociálních systémů mezi čtyřmi „skupinami zemí“ v Evropě, a jejich důležitost pro politiku rozvoje,
  • pomocí „profilů zemí“ porovnat BOZP a rehabilitační strategie dané země s EU jako celkem a s ostatními evropskými zeměmi.

K dispozici je slovníček často užívaných pojmů. Uživatelé mohou tento nástroj sdílet například na Twitteru nebo Facebooku.

PŘÍSTUP K TOMUTO NÁSTROJI