Ekonomické aspekty bezpečnosti a ochrany zdraví při práci – hodnota BOZP pro společnost

Image

Tento nástroj pro vizualizaci dat představuje hlavní zjištění projektu realizovaného Mezinárodní organizací práce (MOP), finským Ministerstvem zdravotnictví a sociálních věcí, finským Institutem pro ochranu zdraví při práci (FIOH), institutem WSH v Singapuru, Mezinárodní komisí pro ochranu zdraví při práci (ICOH) a agenturou EU-OSHA s cílem získat aktuální celosvětové odhady pracovních úrazů a nemocí z povolání. Tyto statistiky vycházejí z dostupných údajů na mezinárodní úrovni a čerpají zejména ze zdrojů dat Světové zdravotnické organizace (WHO) a Mezinárodní organizace práce.

Výpočty vycházejí z počtu let života poznamenaných onemocněním (ukazatel DALY) jakožto měřítka pro pracovní úrazy a nemoci z povolání. Tyto odhady agentura společně s Mezinárodní organizací práce představí na 22. světovém kongresu o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci v Singapuru v září 2017.

Nástroj poskytuje uživatelsky přívětivou prezentaci dat o nákladech pro společnost v souvislosti s pracovními úrazy a nemocemi z povolání, přičemž zahrnuje všechny světové regiony a obsahuje konkrétnější data na úrovni členských států EU. Náklady pro společnost jsou vyjádřeny v penězích a jako procentní podíl hrubého domácího produktu (HDP). Na úrovni EU jsou navíc k dispozici údaje o rozdělení DALY podle hlavních příčin (nádorová onemocnění, onemocnění krevního oběhu, muskuloskeletální poruchy a úrazy).

Nechybí ani glosář často používaných pojmů a podrobný popis metodiky výzkumu.

Otevřít nástroj pro vizualizaci dat