Kariéra

V agentuře EU-OSHA si naši zaměstnanci užívají podnětné a mezinárodní pracovní prostředí. Naše kanceláře se nacházejí v městě Bilbao, které pulzuje kulturou.

V agentuře EU-OSHA pracují lidé s nejrůznějším profesním zaměřením, ale všichni naši zaměstnanci – od projektových manažerů po pracovníky komunikace a administrátory – prokazují dovednosti, odhodlání a nadšení, díky kterým nám pomáhají udělat z Evropy bezpečnější, zdravější a produktivnější místo pro práci.

Zjistěte více o kariéře v Evropské unii na webových stránkách Evropského úřadu pro výběr personálu (EPSO).

 

Who we employ

O práci v agentuře EU-OSHA se mohou ucházet občané z 27 členských států Evropské unie a Islandu, Lichtenštejnska a Norska (smluvní strany Dohody o EHP).

EU-OSHA is an equal opportunity employer. We consider candidates for employment without distinction on the grounds of gender, colour, racial, ethnic or social origin, genetic features, language, religion or belief, political or any other opinion, membership of a national minority, property, birth, disability, nationality, age, sexual orientation or gender identity.

Prohlášení agentury EU-OSHA o ochraně údajů v souvislosti s výběrovými a náborovými řízeními: BGCSDADEELENESETFIFRHRHUISITLTLVMTNLNOPLPTROSKSLSV 

Agentura EU-OSHA je zaměstnavatelem podporujícím rovné příležitosti. Při posuzování uchazečů o zaměstnání nezohledňujeme pohlaví, barvu pleti, rasový, etnický či sociální původ, genetické rysy, jazyk, náboženské vyznání nebo přesvědčení, politické či jiné názory, příslušnost k národnostní menšině, majetkovou situaci, místo narození, zdravotní postižení, státní příslušnost, věk, sexuální orientaci nebo genderovou identitu.

 

Rozhodnutí agentury EU-OSHA o přijímání smluvních zaměstnanců

Pracovní a smluvní podmínky zaměstnanců agentury EU-OSHA se zakládají na služebním řádu úředníků Evropské unie a pracovním řádu ostatních zaměstnanců Evropské unie.

Osoby zaměstnané agenturou jsou především dočasní zaměstnanci a smluvní zaměstnanci.

  Dočasní zaměstnanci

Pracovní místa dočasných zaměstnanců jsou zařazena podle povahy a významu požadovaných úkolů ve:

 • funkční skupině administrátorů (AD): ta zahrnuje dvanáct platových tříd AD 5 až AD 16, které odpovídají technickým, administrativním a poradenským úkolům a úkolům v oblasti lingvistických služeb a výzkumu,
 • funkční skupině asistentů (AST): ta zahrnuje jedenáct platových tříd AST 1 až AST 11, které odpovídají výkonným, technickým a kancelářským úkolům.
 • Smluvní zaměstnanci

   Doba trvání pracovních smluv se smluvními zaměstnanci se liší podle potřeb agentury.
   Pracovní místa smluvních zaměstnanců jsou zařazena do čtyř funkčních skupin podle příslušných úkolů a povinností:

 • funkční skupina IV: zahrnuje šest platových tříd, které odpovídají administrativní, poradenské, jazykové a obdobné technické činnosti,
 • funkční skupina III: zahrnuje pět platových tříd, které odpovídají výkonným úkolům, redakční činnosti, účetnictví a jiným obdobným technickým úkolům,
 • funkční skupina II: zahrnuje čtyři platové třídy, které odpovídají kancelářské a sekretářské práci, řízení chodu kanceláře a jiné obdobné činnosti,
 • funkční skupina I: zahrnuje tři platové třídy, které odpovídají manuální a administrativní podpůrné činnosti.
 • Pro smluvní zaměstnance, jejichž pracovní smlouva je uzavřena na dobu nejméně jednoho roku, jsou stanoveny zkušební doby. Je-li doba trvání pracovní smlouvy kratší než dvanáct měsíců, mohou být smluvní zaměstnanci od povinnosti absolvovat zkušební dobu osvobozeni.

  Reserve lists

  Reserve lists are composed of the candidates who came for an interview at the time of the recruitment procedure for the posts listed and who obtained the best overall marks. Candidates in the reserve list may be offered contracts at a later date without subsequent selection procedure.

  For some Contract Agent positions, EU-OSHA may use the EPSO database.

  Vacancies - Open

  Vacancies - Evaluation underway

  Vacancies - Completed

  Spontaneous applications

  Vzhledem k vysokému počtu spontánních žádostí, které agentura obdrží, bohužel není možné věnovat každé z nich potřebnou pozornost. Proto vám doporučujeme, abyste zaslali žádost pouze v reakci na konkrétní inzerát volného pracovního místa nebo zveřejněné výběrové řízení.

  Vezměte prosím na vědomí, že nepotvrzujeme obdržení spontánních žádostí nebo žádostí o stáže, ani na ně neodpovídáme.

  Enquiries

  V případě jakýchkoli dotazů se laskavě obraťte na oddělení lidských zdrojů na adrese recruitment@osha.europa.eu.

  Písemné dotazy zasílejte na adresu: European Agency for Safety and Health at Work, Edificio Miribilla c), Santiago de Compostela 12 -48003 Bilbao, Spain