Kariéra

V agentuře EU-OSHA si naši zaměstnanci užívají podnětné a mezinárodní pracovní prostředí. Naše kanceláře se nacházejí v městě Bilbao, které pulzuje kulturou.

V agentuře EU-OSHA pracují lidé s nejrůznějším profesním zaměřením, ale všichni naši zaměstnanci – od projektových manažerů po pracovníky komunikace a administrátory – prokazují dovednosti, odhodlání a nadšení, díky kterým nám pomáhají udělat z Evropy bezpečnější, zdravější a produktivnější místo pro práci.

Zjistěte více o kariéře v Evropské unii na webových stránkách Evropského úřadu pro výběr personálu (EPSO).

 

Who we employ

O práci v agentuře EU-OSHA se mohou ucházet občané z 27 členských států Evropské unie a dále Islandu, Lichtenštejnska a Norska (smluvní strany Dohody o EHP).

Agentura EU-OSHA je zaměstnavatelem podporujícím rovné příležitosti. Ať už jde o zaměstnance, či stážisty, vítáme všechny přihlášky bez ohledu na pohlaví, barvu pleti, rasový, etnický či sociální původ, genetické rysy, jazyk, náboženské vyznání nebo přesvědčení, politické či jiné názory, příslušnost k národnostní menšině, majetkovou situaci, místo narození, zdravotní postižení, státní příslušnost, věk, sexuální orientaci nebo genderovou identitu.

Reserve lists

Reserve lists are composed of candidates who successfully passed a selection procedure for specific positions (see “Vacancies – Completed).

Reserve lists are valid for a certain period and may be extended. Candidates in valid reserve list(s) may be offered a job in line with the Agency’s needs.

For some positions, EU-OSHA may use the EPSO database.

Vacancies - Open

Vacancies - Evaluation underway

Vacancies - Completed

Spontaneous applications

Vítáme přihlášky podané v reakci na nabídku konkrétního pracovního místa nebo stáže, nikoli však spontánní přihlášky.

Nepotvrzujeme tudíž obdržení spontánních přihlášek nebo žádostí o stáže, ani na ně neodpovídáme.

Enquiries