You are here

 
31/03/2017

Spravování mnohojazyčných internetových stránek - příklad správné praxe

Dne 30. března 2017 byla třem agenturám, konkrétně Evropské agentuře pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci (EU-OSHA), Úřadu Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO)  a Překladatelskému středisku pro instituce Evropské unie (CdT) , udělena  cena evropského veřejného ochránce práv za řádnou správu v kategorii  vynikající úroveň poskytování služeb se zaměřením na občany/zákazníky, a to za společně vyvinutý inovativní projekt zaměřený na usnadnění řízení překladů mnohojazyčných internetových stránek.

Mnohojazyčnost je základní zásadou Evropské unie, která zaručuje rovnost všech jazyků a uznání jazykové a kulturní rozmanitosti. Překladatelská služba představuje most spojující národy a umožňuje propojení mezi evropskými agenturami a občany EU, jimž je jejich práce určena.

Spravování mnohojazyčných internetových stránek ve více než 25 jazycích je však náročným úkolem a nelze popřít, že jejich údržba a nákladnost jsou často opravdovým oříškem. Ve snaze poprat se s touto náročnou výzvou spojily své síly týmy zodpovědné za webové, komunikační a jazykové technologie ze tří agentur EU v rámci spolupráce na inovativním projektu, který významně usnadní provozování mnohojazyčných internetových stránek.

Výsledný nástroj na řízení překladů je plně začleněn do operačních systémů a nástrojů Překladatelského střediska pro instituce Evropské unie a umožňuje zavedení efektivního a kontrolovaného postupu zpracování překladů, počínaje volbou textu k překladu a konče kontrolou a schválením přeloženého textu. Agentury mohou lépe kontrolovat status a nákladnost překladů, přičemž se ukázalo, že dokonce i malé agentury mohou úspěšně provozovat mnohojazyčné internetové stránky, jež přispívají k lepší komunikaci v rámci celé EU.

Vytvořený software byl zpřístupněn jako otevřený software v systému Drupal, aby byl s určitým přizpůsobením dostupný všem jednotlivcům či podnikům, které chtějí provozovat mnohojazyčné internetové stránky.

Mnohojazyčnost je pro Evropskou unii zásadní a je i jednou z klíčových hybných sil agentury EU-OSHA, jež je uznávaným lídrem v oblasti podpory zdravých a bezpečných pracovišť v Evropě.