Přejít na obsah | Přejít na navigaci

Osobní nástroje
Přeskočit na obsah. Hledat FAQ Nápověda O nás

Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci

Zvolit jazyk:

OSHA Network
Loading
Nacházíte se zde: Úvod O nás Jak jsme organizováni

Jak jsme organizováni

Ředitel

Zakládající nařízení agentury EU-OSHA uvádí, že agenturu řídí ředitel jmenovaný řídící radou na návrh Komise na dobu pěti let, jenž může být volen opakovaně.

Dr. Christa Sedlatscheková byla jmenována ředitelkou v roce 2011.

Dr Christa Sedlatscheková je lékařka (studovala na Vídeňské univerzitě) a specialistka na oblast BOZP.

Ředitel je zákonným zástupcem agentury a odpovídá za její řízení a každodenní chod, včetně všech finančních, správních a personálních záležitostí. Funkční období je pětileté s možností jednoho znovuzvolení. Ředitel je odpovědný řídící radě.

Řídící rada

Řídící rada stanovuje cíle a strategie a určuje prioritní otázky, v rámci nichž je zapotřebí získat další informace nebo vyvinout činnost. Jmenuje ředitele a přijímá roční plán řízení, pracovní program, výroční zprávu a rozpočet.

Řídící radu tvoří zástupci vlád, zaměstnavatelů a pracovníků z členských států, zástupci Evropské komise a další pozorovatelé.

Předsednictví rady rotuje mezi třemi zájmovými skupinami po jednom roce.

Poradní skupiny

Poradní skupiny, které zahrnují Evropské observatorium rizik agentury, informace o pracovním prostředí a činnosti oddělení komunikace a propagace, nám poskytují strategické poradenství a zpětnou vazbu o naší činnosti. Jejich členy jmenuje agentura EU-OSHA a její řídící rada a jedná se o osoby z řad zaměstnanců, zaměstnavatelů a vlád.

Předsednictvo

Předsednictvo řídící rady pracuje jako řídící skupina, která dohlíží na provozní výkon agentury a zasedá čtyřikrát ročně. Tvoří ho jedenáct členů řídící rady.

Kontaktní místa

Naši hlavní informační síť pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci tvoří národní kontaktní místa v jednotlivých členských státech EU, kandidátských zemích a v zemích Evropského sdružení volného obchodu (ESVO). Kontaktní místa jmenují vlády příslušných zemí jako oficiální zastoupení agentury v dané zemi - obvykle jsou jimi národní orgány pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci.

Národní kontaktní místa díky spolupráci s vnitrostátními sítěmi zástupců státní správy, zaměstnanců a zaměstnavatelů poskytují informace a zpětnou vazbu, čímž podporují iniciativy agentury. Národní kontaktní místa přispívají do kampaně Zdravé pracoviště, spravují internetové stránky v jednotlivých zemích a jmenují zástupce do našich expertních skupin.

Expertní skupiny

Na naší práci se podílí několik expertních skupin, které nám poskytují poradenství v oblasti svých odborných znalostí, např. v oblasti internetu, Evropského observatoria rizik nebo informací o pracovním prostředí. Jsou jmenovány národními kontaktními místy, společně s pozorovateli zastupujícími zaměstnance, zaměstnavatele a Komisi.

Tematická centra

Tematická centra představují konsorcia národních úřadů pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci, která shromažďují a analyzují stávající národní údaje na podporu klíčových oblastí naší práce.

Naše současné tematické centrum vede Finský ústav ochrany zdraví při práci (Finnish Institute of Occupational Health, FIOH)

Personál

Našimi zaměstnanci jsou specialisté na oblast BOZP, komunikace a veřejné správy, kteří agentuře přinášejí bohaté znalosti z celé Evropy.

 

 

Struktura sítě agentury  

Bezplatný zpravodaj

Přihlaste se k odběru měsíčního zpravodajství o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci.

Přihlásit se

Můžete rovněž využít naší služby Upozorňování.