Přejít na obsah | Přejít na navigaci

Osobní nástroje
Přeskočit na obsah. Hledat FAQ Nápověda O nás

Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci

Zvolit jazyk:

OSHA Network
Loading
Nacházíte se zde: Úvod O nás Okénko ředitele O nás

O nás

Kdo jsme

 

Cílem Evropské agentury pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci (EU-OSHA) je učinit z Evropy bezpečnější, zdravější a produktivnější místo pro práci. Podporujeme kulturu prevence rizik za účelem zlepšení pracovních podmínek v Evropě.

 

Co děláme

 

Kampaně

Zvyšujeme povědomí a šíříme informace o významu bezpečnosti a ochrany zdraví pracovníků pro sociální a hospodářskou stabilitu a růst v Evropě.

Prevence

Navrhujeme a vytváříme praktické nástroje pro mikropodniky a malé a střední podniky, abychom jim pomohli při hodnocení rizik na pracovišti a při sdílení poznatků a správné praxe v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v oblasti jejich činnosti i mimo ni.

Partnerství

Úzce spolupracujeme s vládami, organizacemi zaměstnavatelů a zaměstnanců, sítěmi a subjekty EU i soukromými podniky. Naše působení znásobuje síť pro BOZP, kterou tvoří specializovaná kontaktní místa ve všech členských státech EU, kandidátských a potenciálních kandidátských zemích a zemích ESVO.

Výzkum

Rozpoznáváme a hodnotíme nová a vznikající rizika při práci a usilujeme o začleňování BOZP do dalších oblastí politik, jako je vzdělávání, veřejné zdraví a výzkum.

 

Jak to děláme
 


 

KAMPAŇ ZDRAVÉ PRACOVIŠTĚ

Naše hlavní činnost v rámci zvyšování povědomí a podpory bezpečnosti a ochrany zdraví při práci zaměřená na nejrůznější cílové skupiny v celé Evropě.

PROJEKT ON-LINE INTERAKTIVNÍHO HODNOCENÍ RIZIK (OiRA)

Evropská iniciativa vedená agenturou EU-OSHA za účelem vývoje jednoduché a bezplatné webové aplikace pro tvorbu on-line nástrojů na hodnocení rizik.

PRŮZKUM PODNIKŮ ESENER

Celoevropský průzkum podniků, který zkoumá názory manažerů a zástupců zaměstnanců na způsob řízení rizik v oblasti BOZP na jejich pracovištích.

PROJEKT PROGNÓZA

Inovativní projekt zaměřený na vytvoření souborů scénářů pro rok 2020, které se týkají nových technologií v rámci zelených pracovních míst a jejich možného dopadu na bezpečnost a ochranu zdraví pracovníků.

FILMY O NAPOVI

Řada filmů vytvořených pomocí počítačové grafiky. Jednotlivé příběhy mají vzdělávací hodnotu a objevují se v nich animované postavičky ze světa práce, které čelí různým problémům týkajícím se bezpečnosti.

Napo Consortium logo

Bezplatný zpravodaj

Přihlaste se k odběru měsíčního zpravodajství o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci.

Přihlásit se

Můžete rovněž využít naší služby Upozorňování.