Hodnotící zprávy agentury EU-OSHA

V zájmu zlepšení procesu rozhodování agentura EU-OSHA provádí hodnocení ex ante i ex post podle článku 29 finančního nařízení. Hodnocení slouží k tomu, aby se zjistilo, zda je činnost agentury udržitelná a relevantní pro uživatele a zda byly splněny stanovené cíle.

Hodnocení se provádějí na základě víceletého hodnoticího programu, který je v souladu s víceletým programovacím cyklem.

Obecné hodnocení agentury a její činnosti provádí nezávislý dodavatel každých pět let. V rámci tohoto hodnocení jsou zdokumentovány výsledky, jichž agentura dosáhla.

Odkaz na obecné hodnotící zprávy agentury a na informace o jejích výsledcích naleznete níže.

Celková hodnocení agentury EU-OSHA

Související zdroje

Související publikace

Infografika