Hodnotící zprávy agentury EU-OSHA

V zájmu zlepšení procesu rozhodování agentura EU-OSHA provádí hodnocení ex ante i ex post podle článku 29 finančního nařízení. Hodnocení slouží k tomu, aby se zjistilo, zda je činnost agentury udržitelná a relevantní pro uživatele a zda byly splněny stanovené cíle.

Hodnocení se provádějí na základě víceletého hodnoticího programu, který je v souladu s víceletým programovacím cyklem.

Obecné hodnocení agentury a její činnosti provádí nezávislý dodavatel každých pět let. V rámci tohoto hodnocení jsou zdokumentovány výsledky, jichž agentura dosáhla.

Odkaz na obecné hodnotící zprávy agentury a na informace o jejích výsledcích naleznete níže.

Celková hodnocení agentury EU-OSHA

Klíčové ukazatele výkonnosti a hlavní výsledky hodnocení

Výsledky z roku 2015 Výsledky z roku 2016 Výsledky z roku 2017

Výsledky průzkumů mezi zainteresovanými subjekty

Agentura EU-OSHA pravidelně provádí průzkum mezi zainteresovanými subjekty s cílem získat zpětnou vazbu na svou práci. Obeznamte se s hlavními výsledky a zjištěními průzkumu:

Průzkum spokojenosti zainteresovaných subjektů agentury pro rok 2018


Tato prezentace je rovněž dostupná v těchto jazycích:

francouzština

němčina

italština

španělština