Předsednictví Rady EU

O předsednictví Rady EU se dělí vlády jednotlivých členských států, přičemž přechází z jednoho členského státu na jiný jednou za šest měsíců, vždy k 1. lednu a 1. červenci. Funkce předsednictví s sebou nese značnou odpovědnost: hostitelský členský stát během svého funkčního období předsedá zasedáním Rady EU, jednoho z hlavních rozhodovacích orgánů EU. Předsednictví dále musí zajistit, aby členské státy pracovaly ve vzájemném souladu, v případě nutnosti byly schopné dospět ke kompromisům, a vždy jednaly v zájmu EU jako celku.

Pracovní program předsednictví se stanovuje na dobu 18 měsíců a sdílejí jej tři členské státy (tzv. „trojice předsednictví“). Předsednictví stanoví podrobné cíle, jichž chce během svého funkčního období dosáhnout, a s ostatními členy trojice předsednictví dlouhodobé cíle, které by nebylo reálně možné dosáhnout za pouhých šest měsíců.

Navštivte internetové stránky Rady EU, kde naleznete více informací o současném předsednictví.