Souhrnná výroční zpráva o činnosti

Jedním ze způsobů, jak agentura EU-OSHA zajišťuje transparentnost a odpovědnost, je zveřejňování souhrnné výroční zprávy o činnosti, která popisuje její činnost a dosažené výsledky.

Za každý rozpočtový rok vypracovává výkonná ředitelka agentury EU-OSHA zprávu o práci a činnosti agentury. Tato zpráva je uspořádána podobně jako roční plán činnosti uvedený v jednotném programovém dokumentu a informuje o plnění klíčových cílů a provádění činností stanovených v plánu. Zaměřuje se také na zdroje, které byly využity k dosažení cílů agentury. 

Souhrnná výroční zpráva o činnosti slouží rovněž jako zpráva výkonné ředitelky o vedení agentury a zahrnuje např. provádění rámce vnitřní kontroly, včetně výsledků interních a externích auditů, výsledků v rámci externího hodnocení a ukazatelů výkonnosti, jakož i finanční a personální informace.

Správní rada agentury EU-OSHA zprávu o činnosti analyzuje a hodnotí. Jedná se o důležitý krok v procesu hodnocení, jak agentura plní svůj rozpočet na daný rok (postup udělování absolutoria, který zahrnuje i Evropský parlament a Radu).

Souhrnné výroční zprávy o činnosti za předchozí roky naleznete na naší stránce s publikacemi.