Výroční zpráva o činnosti

Jedním ze způsobů, jak agentura EU-OSHA zajišťuje transparentnost a odpovědnost, je zveřejňování výročních zpráv o svých činnostech a výsledcích.

Za každý rozpočtový rok připravuje výkonný ředitel agentury EU-OSHA zprávu o práci a činnostech agentury. Tato zpráva je uspořádána podobně jako roční pracovní program uvedený v programovém dokumentu a poskytuje informace o plnění klíčových cílů a činností, které byly v programu uvedeny. Zaměřuje se také na zdroje, které byly využity k dosažení cílů agentury. 

Výroční zpráva o činnosti slouží rovněž jako zpráva výkonného ředitele a zahrnuje např. provádění rámce vnitřní kontroly, včetně výsledků interních a externích auditů, výsledků systému externího hodnocení a ukazatelů výkonnosti, jakož i finanční a personální informace.

Správní rada agentury EU-OSHA zprávu o činnosti analyzuje a hodnotí. Jedná se o důležitý krok v procesu hodnocení, jak agentura plní svůj rozpočet na daný rok (postup udělování absolutoria, který zahrnuje i Evropský parlament a Radu).