2016 – Evropský rok boje proti násilí páchanému na ženách

European Year on Combating Violence Against WomenNásilí na ženách představuje v Evropské unii velmi závažný problém: každá třetí žena se stala obětí sexuálního nebo fyzického násilí. Násilí na základě pohlaví porušuje základní práva žen, pokud jde o důstojnost, rovnost a přístup ke spravedlnosti, a je jedním z nejrozšířenějších porušení lidských práv. Nemá žádné zeměpisné, finanční, kulturní ani sociální bariéry. Evropský rok boje proti násilí páchanému na ženách 2016 proto usiluje o řešení této významné překážky pro rovnost žen a mužů v EU.

Násilí na ženách zahrnuje všechny násilné činy na základě pohlaví, jejichž výsledkem je (nebo může být) fyzická, sexuální, psychologická nebo ekonomická újma či utrpení žen. To zahrnuje hrozby takových činů, nátlak nebo svévolné zbavení svobody ať už ve veřejném, nebo soukromém životě. Některé násilné trestné činy se navíc nepoměrně více týkají žen. Jedná se například o sexuální napadení, sexuální obtěžování, znásilnění, pronásledování a domácí násilí.

Cílem evropských roků je podněcovat otevřený dialog a debatu jak v rámci jednotlivých států EU, tak mezi nimi. Evropský rok boje proti násilí páchanému na ženách 2016 posílí a zintenzivní činnosti EU v oblasti osvěty týkající se násilí na základě pohlaví s cílem podnítit otevřenější ohlašování tohoto problému. Zároveň se zaměří na vypracování praktických opatření pro boj proti násilí na ženách a pokusí se stanovit nové dlouhodobé politické cíle.

Získejte více informací o Evropském roce boje proti násilí páchaném na ženách 2016.

Článek v OSHwiki o sexuálním obtěžování a viktimizaci: co se děje na pracovišti

Informační grafika o sexuálním násilí na pracovišti

Ženy a bezpečnost a ochrana zdraví při práci

Evropský institut pro rovnost žen a mužů