Výhra pro obě strany: partneři pomáhají agentuře EU-OSHA prosazovat bezpečnou a zdravou digitální práci

Press releases

Back to press releases
Hold on for press release until 28/02/2024 - 01:00 For immediate release - 28/02/2024 - 01:00

Výhra pro obě strany: partneři pomáhají agentuře EU-OSHA prosazovat bezpečnou a zdravou digitální práci

Více než devadesát organizací se spojilo s Evropskou agenturou pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci (EU-OSHA) a její kampaní Zdravé pracoviště na období 2023–2025 s cílem zajistit, aby lidé byli v centru pozornosti digitalizace na pracovišti. Tím, že se tyto organizace přidaly ke kampani „Bezpečná a zdravá práce v digitálním věku“ jako oficiální partneři kampaně, hrají zásadní roli v jejím úspěchu a současně mohou využívat celou řadu výhod a příležitostí.

Hnací silou úspěchu kampaně „Zdravé pracoviště“ jsou naši partneři. Jejich odborné znalosti a odhodlání zajistit dobré pracovní podmínky pracovníků a konkurenceschopnost podniků zesilují její poselství a díky jejich velké rozmanitosti se toto poselství dostává do většiny odvětví a zemí v celé Evropě. Díky důvěře agentury EU-OSHA a jejích sítí jsou hlavním příkladem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v digitálním věku.

William Cockburn
výkonný ředitel agentury EU-OSHA

Agentura EU-OSHA vítá oficiální partnery kampaně – organizace z nejrůznějších odvětví v celé Evropě, včetně podniků a sdružení z veřejné i soukromé sféry. Zatímco mnozí z nich se vrátili, aby znovu potvrdili své odhodlání prosazovat bezpečnost a ochranu zdraví při práci (BOZP) v Evropě, rozhodla se přidat se i řada nových partnerů. Všichni z nich inspirují a vybízejí ostatní k úspěšnému řízení bezpečné a zdravé pracovní síly ve stále více digitalizovaném světě.

Jako partneři kampaně se aktivně zapojují do přímých diskusí s pracovníky, organizují pracovní setkání, návštěvy v terénu a promítání filmů a účastní se jich, vytvářejí inovativní způsoby šíření osvěty prostřednictvím nových formátů, jako jsou příběhy nebo podcasty, a spolupracují s dalšími partnery.

V rámci kampaně na období 2020–2022 zaměřené na muskuloskeletální poruchy se oficiální partneři kampaně zapojili do 393 činností a zrealizovali téměř 1000 osvětových opatření. Podobné údaje se očekávají i od této kampaně, počínaje dvěma akcemi „Výměna osvědčených postupů“, které v roce 2024 uspořádali pro své protějšky oficiální partneři kampaně, společnosti Boehringer Ingelheim v Německu a ZF v Portugalsku. Tyto činnosti jim nabízejí příležitost spolupracovat, sdílet osvědčené postupy v oblasti BOZP a diskutovat o strategických a politických přístupech k řešení problémů v oblasti BOZP.

Na oplátku za svůj závazek se partneři těší většímu zviditelnění, exkluzivnímu přístupu k nástrojům a materiálům kampaně, možnostem navazování kontaktů a účasti na akcích a dalších iniciativách zaměřených na sdílení poznatků.

Kampaň podpoří také cenná síť kontaktních míst agentury EU-OSHA, ambasadorů sítě EEN pro BOZPmediálních partnerů, kteří jsou připraveni šířit poselství kampaně a zvyšovat informovanost prostřednictvím svých rozmanitých kanálů.

Notes to editor:

O kampaních Zdravé pracoviště

O kampaních Zdravé pracoviště

Kampaně Zdravé pracoviště jsou základním prvkem naplňování poslání agentury EU-OSHA, jímž je zajistit bezpečnější a zdravější pracoviště v celé Evropě. Jsou jednou ze stěžejních činností agentury zaměřených na zvyšování povědomí a předávají toto hlavní poselství: Bezpečnost a ochrana zdraví při práci je věcí každého z nás. Cenná pro Vás. Přínosná pro firmu. Tyto kampaně, které jsou pořádány od roku 2000, se v současnosti staly největšími svého druhu na světě. Všem organizacím nebo společnostem, které usilují o zlepšení bezpečnosti a ochrany zdraví na svých pracovištích, je zpřístupňována celá řada informací a zdrojů ve formě praktických příruček a nástrojů. Součástí kampaní jsou klíčové milníky, včetně Cen za správnou praxi a filmové ceny v rámci kampaně Zdravé pracoviště, které oceňují a vyzdvihují výjimečné příspěvky k podpoře BOZP, a také Evropské týdny bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, které se konají každý rok v říjnu.

V minulosti byly tématy kampaně prevence a řízení muskuloskeletálních poruch souvisejících s prací, nakládání s nebezpečnými látkami a podpora zdravých pracovišť pro všechny bez rozdílu věku. 

O agentuře EU-OSHA

Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci (EU-OSHA) přispívá k cíli učinit z Evropy bezpečnější, zdravější a produktivnější místo pro práci. Agentura se zabývá výzkumem, vývojem a šířením spolehlivých, vyvážených a nestranných informací v oblasti BOZP a pořádá celoevropské osvětové kampaně. Agentura, kterou Evropská unie zřídila v roce 1994 a která sídlí ve španělském Bilbau, umožňuje spolupráci zástupců Evropské komise, vlád členských států, organizací zaměstnavatelů a zaměstnanců i předních odborníků ze všech členských států Evropské unie i dalších zemí.

Nyní náš můžete sledovat na Facebooku, X (Twitter), LinkedIn, YouTube nebo se přihlásit k odběru našeho měsíčního zpravodaje OSHmail. Můžete se též zaregistrovat k odběru pravidelně vydávaných zpráv a informací agentury EU-OSHA prostřednictvím kanálů RSS.

https://osha.europa.eu/cs