Bezpečná a zdravá pracoviště v Evropě: agentura EU-OSHA odhaluje nejnovější trendy na summitu EU o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci 2023

Press releases

Back to press releases
For immediate release - 15/05/2023 - 09:30

Bezpečná a zdravá pracoviště v Evropě: agentura EU-OSHA odhaluje nejnovější trendy na summitu EU o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci 2023

Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci (EU-OSHA) dnes na summitu o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci (BOZP) 2023 ve Stockholmu zveřejnila svou stěžejní zprávu Bezpečnost a ochrana zdraví při práci v Evropě: stav a trendy v roce 2023. Poskytuje komplexní přehled o stavu a kontextuálním vývoji BOZP v Evropské unii v posledních letech a informace o nových trendech.

Zpráva agentury EU-OSHA „Bezpečnost a ochrana zdraví při práci v Evropě: stav a trendy v roce 2023“ poskytuje zásadní analýzu zjišťující, kde se situace na pracovištích v EU zlepšila, ale také kde nás ještě čeká mnoho práce. – Nicolas Schmit

Například mezi lety 1998 a 2019 se počet pracovních úrazů bez smrtelných následků v EU snížil o 58 %, zatímco počet smrtelných úrazů se snížil o 57 %. K tomuto snížení přispěla posílená preventivní opatření spolu s hospodářským vývojem a přesuny pracovních sil. K největšímu poklesu však došlo před rokem 2010 a čísla v posledních letech stagnují,“ uvedl prozatímní výkonný ředitel agentury EU-OSHA William Cockburn. Zpráva rovněž poskytuje přehled o možných zlepšeních, stagnujícím a nejednoznačném vývoji, jakož i o oblastech vzbuzujících obavy, jako jsou nestandardní druhy práce, nedostatečné dodržování předpisů v oblasti BOZP nebo fyzická nečinnost, a o budoucích výzvách.

Nicolas Schmit, evropský komisař pro pracovní místa a sociální práva, zprávu ocenil: „Bezpečnost a ochrana zdraví při práci je nedílnou součástí činnosti každé organizace. Změny na pracovišti způsobené krizí covidu-19, ekologickou, digitální a demografickou transformací, jakož i vědeckým a technologickým pokrokem vedly Komisi k přijetí nového Strategického rámce EU pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci na období 2021–2027 v červnu 2021. Zpráva agentury EU-OSHA „Bezpečnost a ochrana zdraví při práci v Evropě: stav a trendy v roce 2023“ poskytuje zásadní analýzu zjišťující, kde se situace na pracovištích v EU zlepšila, ale také kde nás ještě čeká mnoho práce.

Agentura EU-OSHA doufá, že tato publikace bude mít významný dopad na budoucí politiku a přístupy k zajištění bezpečnosti a zdraví zaměstnanců v Evropě. Data lze snadno prohlížet a analyzovat podle jednotlivých zemí pomocí nástroje pro vizualizaci dat – barometru BOZP.

Summit o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci se koná ve dnech 15. až 16. května 2023 ve švédském Stockholmu. Tato akce, kterou spolupořádá Evropská komise a švédské předsednictví EU, sdružuje orgány EU, členské státy, sociální partnery a další zúčastněné strany. Agentura EU-OSHA se aktivně zapojuje do diskusí s účastníky ohledně prvních poznatků získaných ze strategického rámce EU, včetně pokroku, kterého bylo dosaženo v oblasti přístupu „vize nula“ k úmrtím souvisejícím s prací. Mezi další témata patří duševní zdraví v pracovním životě, úloha sociálních partnerů, dopady vln veder a změny klimatu v oblasti BOZP a hodnocení národních strategií BOZP.

V kontextu „dopadu změny klimatu a vln veder na BOZP“ předkládá agentura EU-OSHA pokyny o BOZP a teplotním stresu, které poskytují praktické vodítko, jak řídit rizika spojená s prací v horku, a informace o tom, co dělat, pokud pracovník začne trpět onemocněním nebo zdravotním problémem spojeným s horkem. 

 

Odkazy:

 

Vývoj celkového počtu pracovních úrazů bez smrtelných následků a míry výskytu (úrazy na 100 000 pracovníků), 1998 a 2019 – Eurostat

Data za rok 1998: Statistics in focus (Statistika v kostce), téma 3-16/2001: Eurostat: Pracovní úrazy v EU v letech 1998–1999. Data za rok 2019: Eurostat: Pracovní úrazy podle pohlaví a závažnosti (činnost NACE Rev. 2 celkem); pracovní úrazy bez smrtelných následků podle činnosti NACE Rev. 2 a pohlaví

Notes to editor:

O agentuře EU-OSHA

Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci (EU-OSHA) přispívá k cíli učinit z Evropy bezpečnější, zdravější a produktivnější místo pro práci. Agentura se zabývá výzkumem, vývojem a šířením spolehlivých, vyvážených a nestranných informací v oblasti BOZP a pořádá celoevropské osvětové kampaně. Agentura, kterou Evropská unie zřídila v roce 1994 a která sídlí ve španělském Bilbau, umožňuje spolupráci zástupců Evropské komise, vlád členských států, organizací zaměstnavatelů a zaměstnanců i předních odborníků ze všech členských států Evropské unie i dalších zemí.

Nyní náš můžete sledovat na Facebooku, X (Twitter), LinkedIn, YouTube nebo se přihlásit k odběru našeho měsíčního zpravodaje OSHmail. Můžete se též zaregistrovat k odběru pravidelně vydávaných zpráv a informací agentury EU-OSHA prostřednictvím kanálů RSS.

https://osha.europa.eu/cs