Prevence, nyní víc než kdy jindy: nová vize pro bezpečná a zdravá pracoviště

Press releases

Back to press releases
Hold on for press release until 05/07/2021 - 13:00

Prevence, nyní víc než kdy jindy: nová vize pro bezpečná a zdravá pracoviště

Jaká je budoucnost bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) v novém světě po pandemii, který čelí hospodářským a demografickým problémům a je ovlivněn zelenou a digitální transformací? Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci (EU-OSHA) pořádá on-line sympozium při příležitosti zahájení provádění nového strategického rámce Evropské komise, který si klade za cíl zlepšit ochranu pracovníků a zajistit, aby BOZP držela krok s rychle se vyvíjejícími výzvami, jimž čelí evropská pracoviště.

Zdraví při práci není samozřejmě jen o fyzickém stavu, ale také o duševním zdraví a pohodě. Spoléhám na trvalou neocenitelnou podporu agentury EU-OSHA při prosazování nového strategického rámce pro BOZP a poskytování pomoci členským státům při provádění jejich vnitrostátních plánů.
Nicolas Schmit, evropský komisař pro pracovní místa a sociální práva

V rámci otevřeného rozhovoru Dr Christa Sedlatschek, výkonná ředitelka agentury EU-OSHA, vyzvala Nicolase Schmita, evropského komisaře pro pracovní místa a sociální práva, aby se podělil o své názory na to, jak nový rámec v praxi předvídá a řídí změny plynoucí ze zásadní transformace v důsledku digitalizace, práce na dálku, práce prostřednictvím platforem, umělé inteligence a zelené agendy. Další klíčovou prioritou rámce je prevence, která byla vždy základem činnosti agentury EU-OSHA. Dr Sedlatschek a komisař Schmit se rovněž zamysleli nad tím, jaká lze z pandemie vyvodit poučení, abychom zajistili připravenost na podobné krize a minimalizovat budoucí zdravotní, sociální a hospodářské dopady.

Komisař Nicolas Schmit vysvětluje:

„V rámci obnovy k lepšímu po krizi musí být prioritou zajištění vysoké úrovně ochrany zdraví a bezpečnosti pracovníků při práci. Pokud jde o problematiku úmrtí souvisejících s prací v EU, naším závazkem musí být vize jejich nulového počtu. Zdraví při práci není samozřejmě jen o fyzickém stavu, ale také o duševním zdraví a pohodě. Spoléhám na trvalou neocenitelnou podporu agentury EU-OSHA při prosazování nového strategického rámce pro BOZP a poskytování pomoci členským státům s prováděním jejich vnitrostátních plánů.“

Jednou ze zřejmých skutečností vyplývajících z pandemie je přetrvávající existence nerovností v Evropě: určité skupiny pracovníků jsou vůči zdravotním a hospodářským rizikům obzvláště zranitelné. To je třeba řešit, abychom zajistili základní služby, jako je zdravotní péče a produkce potravin. Tyto nerovnosti jsou patrné nejen na pracovištích, ale i v širším sociálním kontextu. Ve svém úvodním projevu Sir Michael Marmot, profesor epidemiologie na londýnské univerzitě (University College London), přibližuje, proč bychom podle jeho názoru měli po pandemii usilovat o „spravedlivější obnovu“ a přehodnotit povahu práce a společnosti (vzhledem k nerovnostem v oblasti zdraví, potravinové chudobě, životním podmínkám a strukturálnímu rasismu), abychom zajistili spravedlivé pracovní příležitosti a zdravou životní úroveň pro všechny.

 

Na těchto hodnotách je založen nový strategický rámec. To, zda se nám podaří dosáhnout jeho cílů, závisí na činnosti orgánů EU, členských států a sociálních partnerů, jejichž zástupci přednesou své názory na provádění rámce v interaktivní panelové diskusi pořádané v rámci sympozia.

Agentura EU-OSHA má dobrou pozici k tomu, aby při provádění rámce zastávala klíčovou úlohu. Dr Sedlatschek v této souvislosti uvedla:

Díky své rozsáhlé síti partnerů agentura EU-OSHA usnadní přijímání opatření, spolupráci a výměnu informací a napomůže splnění cílů rámce. Činnost agentury v různých oblastech, od prevence muskuloskeletálních poruch a stresu při práci až po boj proti nádorovým onemocněním souvisejícím s prací, dokládá její odhodlání prosazovat kulturu prevence v celé Evropě i mimo ni. Během mého desetiletého působení v agentuře se nám podařilo dosáhnout celé řady výsledků a úspěchů, což představuje velmi solidní základ pro další etapu prosazování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.“

Zahájení provádění rámce představuje začátek nové éry ochrany pracovníků: bez ohledu na to, odkud, kde a jak pracujeme, bychom měli mít všichni bez výjimky právo na bezpečné a zdravé pracovní podmínky.

Odkazy:

Notes to editor:

O agentuře EU-OSHA

Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci (EU-OSHA) přispívá k cíli učinit z Evropy bezpečnější, zdravější a produktivnější místo pro práci. Agentura se zabývá výzkumem, vývojem a šířením spolehlivých, vyvážených a nestranných informací v oblasti BOZP a pořádá celoevropské osvětové kampaně. Agentura, kterou Evropská unie zřídila v roce 1994 a která sídlí ve španělském Bilbau, umožňuje spolupráci zástupců Evropské komise, vlád členských států, organizací zaměstnavatelů a zaměstnanců i předních odborníků ze všech členských států Evropské unie i dalších zemí.

Nyní náš můžete sledovat na Facebooku, Twitteru, LinkedIn, YouTube nebo se přihlásit k odběru našeho měsíčního zpravodaje OSHmail. Můžete se též zaregistrovat k odběru pravidelně vydávaných zpráv a informací agentury EU-OSHA prostřednictvím kanálů RSS.

http://osha.europa.eu