Tiskové zprávy
K OKAMŽITÉMU ZVEŘEJNĚNÍ - 05/06/2019 - 12:00

Vzdáváme hold 25 letům agentury EU-OSHA a její sítě partnerů

V Bilbau hostí agentura EU-OSHA dne 5. června akci na oslavu 25 let spolupráce pro bezpečnou a zdravou Evropu. Tato událost je příležitostí k tomu, abychom poděkovali všem těm, kteří s agenturou spolupracovali v uplynulých 25 letech, a rovněž poukázali na řadu jejích významných úspěchů.

Agentura EU-OSHA – známá též jako „agentura v Bilbau“ – vítá svou síť partnerů, vysoké vládní představitele a bývalé i současné zaměstnance na události konající se ve městě, které agentura hrdě nazývá svým domovem. Agentura EU-OSHA vzdává hold všem svým spolupracovníkům a jejich oddanosti po dobu uplynulých 25 let proslovy a panelovými diskusemi.

Marianne Thyssenová, evropská komisařka pro zaměstnanost, sociální věci, dovednosti a pracovní mobilitu, blahopřeje a shrnuje význam tohoto milníku pro agenturu EU-OSHA: „Před 25 lety jsme zřídili agenturu EU-OSHA s cílem zajistit, aby všichni, a především pak zaměstnanci a zaměstnavatelé, byli informováni o právních předpisech v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví a o osvědčených postupech při jejich provádění.“

Při dvou panelových diskusích mají účastníci šanci zamyslet se nad úspěchy dosaženými v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) v Evropě v průběhu uplynulých 25 let a také nahlédnout do budoucnosti. K tématům patří důvody pro založení agentury EU-OSHA, její proaktivní přístup k digitálním technologiím, výzvy a příležitosti spojené s rozšířením EU a revoluční povaha evropského pilíře sociálních práv. Účastníci se též zamýšlejí nad úspěchem vlajkových projektů agentury, např. nad kampaněmi Zdravé pracoviště, nástrojem OiRA a průzkumem ESENER, zejména nad jejich nepostradatelnými rolemi při podpoře mikropodniků a malých a středních podniků.

Dr. Christa Sedlatscheková, výkonná ředitelka agentury EU-OSHA, poznamenává: „Jedním z velkých úspěchů agentury EU-OSHA je její současné velmi dobré propojení s podniky po celé Evropě. Vlajkové projekty, jako je průzkum ESENER, pomáhají toto propojení posílit tím, že identifikují potřeby podniků a jejich zaměstnanců.

Důležitost nepřetržité podpory a řešení současných a budoucích výzev v oblasti BOZP zdůrazňuje bývalý ředitel agentury EU-OSHA Dr. Jukka Takala, který připomíná jedno z klíčových sdělení agentury: „Dobrá úroveň bezpečnosti a ochrany zdraví při práci jde ruku v ruce s hospodářským úspěchem. Toto sdělení musíme dostat k politikům a změnit postoje a dlouhodobé myšlení.“

Všichni souhlasí s tím, že klíčem k úspěchu agentury jsou celoevropská partnerství a tripartitní způsob práce. Jak poznamenává pan Hans-Horst Konkolewsky, bývalý ředitel agentury EU-OSHA: „Agentura prokázala, že koncepce, na jejímž základě byla zřízena – tripartitní agentura se sítí kontaktních míst a partnery v členských státech a partnerských zemích – je efektivní. Tato koncepce napomohla utvrdit všeobecné porozumění tomu, čeho chceme dosáhnout v rámci ochrany zaměstnanců.“

Přímý přenos bude dostupný ve středu 5. června v 15:30 SEČ

Podívejte se na videopříspěvek komisařky Thyssenové

Aktuální informace o našich oslavách 25. výročí jsou k dispozici prostřednictvím speciální sekce našich webových stránek

Poznámky pro redaktora: 
1.

Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci (EU-OSHA) přispívá k cíli učinit z Evropy bezpečnější, zdravější a produktivnější místo pro práci. Agentura se zabývá výzkumem, vývojem a šířením spolehlivých, vyvážených a nestranných informací v oblasti BOZP a pořádá celoevropské osvětové kampaně. Agentura, kterou Evropská unie zřídila v roce 1994 a která sídlí ve španělském Bilbau, umožňuje spolupráci zástupců Evropské komise, vlád členských států, organizací zaměstnavatelů a zaměstnanců i předních odborníků ze všech členských států Evropské unie i dalších zemí.

Nyní náš můžete sledovat na Facebooku, Twitteru, LinkedIn, YouTube nebo se přihlásit k odběru našeho měsíčního zpravodaje OSHmail. Můžete se též zaregistrovat k odběru pravidelně vydávaných zpráv a informací agentury EU-OSHA prostřednictvím kanálů RSS.

http://osha.europa.eu

2.

V roce 2019 agentura EU-OSHA slaví 25. výročí své existence – 25 let spolupráce v zájmu bezpečné a zdravé Evropy. Agentura si při této příležitosti připomíná hlavní milníky a úspěchy v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a zamýšlí se nad budoucími výzvami. S cílem dále zviditelnit své odhodlání zlepšovat bezpečnost a ochranu zdraví na pracovištích v celé Evropě budou v průběhu celého roku probíhat různé akce a činnosti zaměřené na šíření informací. Navštivte naše internetové stránky věnované 25. výročí agentury, kde naleznete více informací o činnostech a akcích konaných v roce 2019 v rámci oslav tohoto výročí. Sledujte hashtag #EUOSHA25.