You are here

Tiskové zprávy
K OKAMŽITÉMU ZVEŘEJNĚNÍ - 21/06/2016 - 01:45

Ke kampani Zdravé pracoviště pro všechny bez rozdílu věku se přidalo přes 100 partnerů v celé Evropě

Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci (EU-OSHA) potvrdila první vlnu oficiálních a mediálních partnerů kampaně, kteří se připojí k celoevropské kampani na období 2016–2017 s názvem Zdravé pracoviště pro všechny bez rozdílu věku. Síť oficiálních partnerů kampaně tvoří evropské a mezinárodní firmy a organizace zastupující řadu různých odvětví, včetně federací zaměstnavatelů a zaměstnanců, technologických platforem, nevládních a nadnárodních organizací. Připojili se též mediální partneři kampaně, aby pomohli zvyšovat informovanost prostřednictvím svých publikací a internetu.

27 % zaměstnanců v EU se domnívá, že nebudou schopni vykonávat stejnou práci do věku 60 let. Musíme zlepšit pracovní život všech generací zaměstnanců tím, že budeme podporovat udržitelnou práci a zdravé stárnutí.

Kampaň Zdravé pracoviště pro všechny bez rozdílu věku se zaměřuje na udržitelný pracovní život v souvislosti se stárnutím pracovní síly v Evropě. Hlavním poselstvím je prevence po celý pracovní život, přičemž základem prevence pracovních úrazů a nemocí z povolání je provádění hodnocení rizik, dále rehabilitace, návrat do práce a celoživotní vzdělávání.

 

Dr. Christa Sedlatscheková, ředitelka agentury EU-OSHA, vysvětluje význam partnerů kampaně: „27 % zaměstnanců v EU se domnívá, že nebudou schopni vykonávat stejnou práci do věku 60 let. Musíme zlepšit pracovní život všech generací zaměstnanců tím, že budeme podporovat udržitelnou práci a zdravé stárnutí. A základem je prevence rizik. Připojením ke kampani na období 2016–2017 mohou organizace jít příkladem a stát v čele při realizaci praktických řešení řízení věku na pracovišti. Jejich zapojení má zásadní význam pro to, aby se o kampani dozvědělo co možná nejširší publikum.“

 

První vlnu oficiálních partnerů kampaně tvoří převážně organizace, které obnovily svůj závazek po úspěšné účasti v kampani Zdravé pracoviště zvládne i stres na období 2014–2014. Mohou těžit z mnoha výhod, které jim partnerství nabízí, včetně většího zviditelnění, nástrojů a materiálů kampaně, navazování kontaktů a výměny poznatků.

 

Na otázku, co od kampaně jako oficiální partner očekávají, Luca VISENTINI, generální tajemník Evropské konfederace odborových svazů (EKOS), uvedl: „EKOS očekává, že kampaň zvýší povědomí o nutnosti zapojit pracovníky a bezpečnostní výbory, aby bylo možné zlepšit prevenci u všech pracovníků bez rozdílu věku a na všech pracovištích, a o nutnosti přijmout opatření na legislativní úrovni pro zlepšení pracovních podmínek v Evropě.“

 

Markus J. BEYRER, generální ředitel organizace BUSINESSEUROPE, k účasti své organizace v kampani uvedl: „Musíme se zaměřit na to, jak zajistit, aby zaměstnanci mohli pracovat déle a zůstat zdraví a produktivní po celý pracovní život. Zároveň bychom se měli vyvarovat zobecňování a stereotypů podle věku. Doufáme, že kampaň pomůže zaměstnavatelům tím, že jim v tomto ohledu poskytne užitečné informace a nástroje.“

 

Oficiální partneři kampaně mají též možnost účastnit se řady akcí a aktivit, například soutěžit ve zvláštní kategorii pro partnery kampaně v soutěži Ceny za správnou praxi kampaně Zdravé pracoviště. Akce zaměřené na výměnu příkladů správné praxe organizované samotnými partnery budou probíhat pravidelně po celou dobu kampaně. Jsou příležitostí pro organizace diskutovat a učit se od sebe navzájem o úspěšném řízení BOZP v souvislosti se stárnoucí pracovní silou.

 

Druhá vlna partnerů, kteří se přidají ke kampani, se předpokládá na podzim roku 2016. Agentura EU-OSHA vyzývá všechny, kdo mají zájem, aby se přihlásili on-line do září 2016.

 

Mediální partneři, kteří se ke kampani již připojili, zahrnují novináře a redaktory z celé Evropy, kteří se zabývají tématem BOZP a pomocí svých sítí, tištěných médií, internetových kanálů a sociálních sítí pomáhají propagovat kampaň a její poselství. Rovněž organizují akce, zahrnují materiály kampaně do vzdělávacích kurzů, propagují soutěž Evropské ceny za správnou praxi a vyzývají k zasílání nominací do soutěže.

 

Odkazy:

 

Oficiální partneři kampaně na období 2016–2017:

 1. Acciona Energia
 2. aeris GmbH
 3. AGE Platform Europe
 4. AIRBUS GROUP
 5. ArcelorMittal Distribution Solutions SA
 6. B·A·D Gesundheitsvorsorge und Sicherheitstechnik GmbH
 7. Baxter
 8. BUSINESSEUROPE
 9. Campofrio Food Group
 10. International Confederation of Inspection and Certification Organisations (CEOC International)
 11. Comité Européen des Fabricants de Sucre (CEFS)
 12. Confederation of National Associations of Tanners and Dressers of the European Community (COTANCE)
 13. Council of European Employers of the Metal, Engineering and Technology-based Industries (CEEMET )
 14. DEKRA Insight
 15. DuPont Sustainable Solutions
 16. Electrocomponents plc
 17. Employee Assistance European Forum (EAEF)
 18. EuroCommerce
 19. EuroHealthNet
 20. European Academy of Occupational Health Psychology (EAOHP)
 21. European Academy of Dermatology and Venereology (EADV)
 22. European Association of Paritarian Institutions (AEIP)
 23. European Confederation of Independent Trade Unions (CESI)
 24. European Construction Industry Federation (FIEC)
 25. European Federation for Company Sport (EFCS)
 26. European Federation for Welding, Joining and Cutting (EWF)
 27. European Federation of Building and Woodworkers (EFBWW)
 28. European Federation of National Maintenance Societies (EFNMS)
 29. European Federation of Public Service Unions (EPSU)
 30. European Hospital and Healthcare Employers' Association (HOSPEEM)
 31. European Industrial Gases Association (EIGA)
 32. European League Against Rheumatism (EULAR)
 33. European Network of Safety and Health Professional Organisations (ENSHPO)
 34. European Operating Room Nurses Association (EORNA)
 35. European Public Law Organization (EPLO)
 36. European Safety Federation (ESF)
 37. European Salt's Producers Association (EUSALT)
 38. European Society of Safety Engineers (ESSE)
 39. European Solvents Industry Group (ESIG)
 40. European Technology Platform on Industrial Safety (ETPIS)
 41. European Trade Union Committee for Education (ETUCE)
 42. European Trade Union Confederation (ETUC)
 43. European Transport Workers' Federation (ETF)
 44. European Virtual Institute for Integrated Risk Management (EU-Vri)
 45. FCC Citizen Services
 46. Federación Iberoamericana de Asociaciones de Psicología (FIAP)
 47. Federation of Occupational Health Nurses within the European Union (FOHNEU)
 48. Federation of the European Ergonomic Societies (FEES)
 49. Gas Natural Fenosa
 50. Generali Employee Benefits Network (GEB)
 51. Heineken International
 52. HP Inc
 53. Iberdrola
 54. Ideal Standard International
 55. International Association of Mutual Benefit Societies (AIM)
 56. International Federation of Musicians (FIM)
 57. International Institute of Risk and Safety Management (IIRSM)
 58. International Safety and Health Construction Coordinators Organization (ISHCCO)
 59. Medicover
 60. OMV
 61. ORCHSE Strategies, LLC
 62. Partnership for European Research in Occupational Safety and Health (PEROSH)
 63. Pirelli & C
 64. PSYA
 65. SAP SE
 66. SEAT S.A
 67. Siemens AG
 68. Sofidel S.p.A.
 69. Standing Committee of European Doctors (CPME)
 70. Toyota Material Handling Europe
 71. European Association of Craft, Small and Medium-sized Enterprises (UEAPME)
 72. UNI Europa
 73. UEMS Occupational Medicine section
 74. ZF TRW Active & Passive Safety Technology

Mediální partneři kampaně na období 2016–2017:

 1. ABEO News
 2. ActuEL-HSE
 3. Aragon Valley
 4. Bezpečná Práca
 5. Das Büro
 6. ERGONOMA JOURNAL
 7. euroXpress
 8. Face au Risque
 9. Formacion de SEGURIDAD LABORAL
 10. Gesunde Arbeit
 11. Health & Safety Times
 12. HMSmagasinet
 13. ISSA Mining Newsletter
 14. MaintWorld magazine
 15. PPE.org
 16. PrevenBlog
 17. Prevention World
 18. Promotor BHP
 19. Proteger
 20. PuntoSicuro
 21. Quotidiano Sicurezza
 22. Reputation Today
 23. Revista Segurança
 24. rhsaludable
 25. Safety Focus
 26. Safety Management
 27. Segurança Comportamental
 28. Trinacria News

[1] “27 % of European workers don’t think they will be able to do the same job at 60"Evropská nadace pro zlepšování životních a pracovních podmínek (Eurofound), Šestý průzkum pracovních podmínek v Evropě, 2015.

Poznámky pro redaktora: 
1.

Kampaň Zdravé pracoviště pro všechny bez rozdílu věku na období 2016–2017 zvyšuje povědomí o významu dobrého řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a prevence rizik po celou dobu pracovního života a přizpůsobování práce schopnostem jednotlivce, bez ohledu na to, zda se zaměstnanec nachází na začátku své kariéry, nebo na jejím konci. Stejně jako u předchozích kampaní Zdravé pracoviště se o koordinaci na vnitrostátní úrovni starají kontaktní místa agentury EU-OSHA a podporují ji oficiální partneři kampaně a mediální partneři.

Kampaň bude zahájena dne 15. dubna 2016. Důležitými daty v kalendáři kampaně jsou Evropské týdny bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (říjen 2016 a 2017) a slavnostní vyhlášení vítězů soutěže Ceny za správnou praxi v rámci kampaně Zdravé pracoviště (duben 2017). Kampaň zakončí summit kampaně Zdravé pracoviště (listopad 2017), na kterém se sejdou všichni, kteří do kampaně přispěli, s agenturou EU-OSHA, aby shrnuli úspěchy kampaně a získané poznatky.

2.

Ve více než 30 evropských zemích probíhají dvouleté kampaně Zdravé pracoviště, které jsou považovány za největší kampaně svého druhu v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na světě. Jejich hlavním úkolem je upozornit na skutečnost, že účinné řízení bezpečnosti a ochrany zdraví na pracovišti je přínosné pro pracovníky, podniky i celou společnost.

3.

Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci (EU-OSHA) přispívá k cíli, kterým je učinit z Evropy bezpečnější, zdravější a produktivnější místo pro práci.Agentura provádí výzkum, vývoj a distribuci spolehlivých, vyvážených a nestranných informací v oblasti BOZP a pořádá celoevropské osvětové kampaně. Agentura, kterou zřídila v roce 1994 Evropská unie a která má sídlo ve španělském Bilbau, umožňuje spolupráci zástupců Evropské komise, vlád členských států, organizací zaměstnavatelů a zaměstnanců i předních odborníků ze všech 28 členských států Evropské unie i dalších zemí.

Nyní náš můžete sledovat na Facebooku, Twitteru, LinkedIn, YouTube nebo se přihlásit k odběru našeho měsíčního zpravodaje OSHmail. Můžete se též zaregistrovat k odběru pravidelně vydávaných zpráv a informací agentury EU-OSHA prostřednictvím kanálů RSS.

http://osha.europa.eu