Summit kampaně Zdravé pracoviště 2022 vyzdvihuje největší světovou kampaň v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Press releases

Back to press releases
For immediate release - 14/11/2022 - 12:00

Summit kampaně Zdravé pracoviště 2022 vyzdvihuje největší světovou kampaň v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci (EU-OSHA) dnes zahajuje summit Zdravé pracoviště 2022. Cílem této konference je poukázat na znalosti a zkušenosti získané během posledních dvou let díky kampani Zdravé pracoviště si posvítí na fyzickou zátěž

Kampaň agentury EU-OSHA „Zdravé pracoviště si posvítí na fyzickou zátěž“ pomohla zvýšit povědomí o tom, jak efektivně předcházet muskuloskeletálním poruchám souvisejícím s prací, které nadále zůstávají velkým problémem. Rád bych poděkoval partnerům kampaně za jejich angažovanost. Těším se na podnětnou výměnu názorů na summitu ohledně toho, co můžeme učinit více pro ochranu zdraví pracovníků.

Nicolas Schmit, evropský komisař pro pracovní místa a sociální práva

Přední evropští odborníci a osoby s rozhodovací pravomocí se setkají v Bilbau ve dnech 14. a 15. listopadu, aby diskutovali o nejdůležitějších výsledcích kampaně a podělili se o své názory na budoucí strategie efektivní prevence muskuloskeletálních poruch (poruch svalů, kloubů a šlach) souvisejících s prací.

Nicolas Schmit, evropský komisař pro pracovní místa a sociální práva, vyzdvihl dosavadní výsledky kampaně:

„Zajištění toho, aby naše pracoviště byla bezpečná a vhodná pro daný účel a zachovávala zdraví pracovníků, je jednou ze zásad evropského pilíře sociálních práv. Komise loni představila strategický rámec EU pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci na období 2021–2027, který si klade za cíl zvládat změny, zlepšovat prevenci a zvyšovat připravenost. Kampaň agentury EU-OSHA „Zdravé pracoviště si posvítí na fyzickou zátěž“ pomohla zvýšit povědomí o tom, jak efektivně předcházet muskuloskeletálním poruchám souvisejícím s prací, které nadále zůstávají velkým problémem. Rád bych poděkoval partnerům kampaně za jejich angažovanost. Těším se na podnětnou výměnu názorů na summitu ohledně toho, co můžeme učinit více pro ochranu zdraví pracovníků.“  

William Cockburn, dočasný výkonný ředitel agentury EU-OSHA, k rozsahu této problematiky uvedl:

„Přestože lze muskuloskeletálním poruchám předcházet, zůstávají v Evropě nejčastějším zdravotním problémem souvisejícím s prací. K rozvoji nebo zhoršení muskuloskeletálních poruch přispívají jak fyzické, tak psychosociální rizikové faktory (jako je nadměrná pracovní zátěž). Situace se nepochybně zhoršila v důsledku změn pracovního prostředí, které lze z velké části přičíst pandemii covidu-19. Z našeho nedávného průzkumu „Situace v oblasti BOZP“ vyplynulo, že 30 % pracovníků trpí problémy s kostmi, klouby nebo svaly nebo jejich bolestmi, 27 % trpí stresem, depresí nebo úzkostí a 37 % celkovou únavou. Tento trend na pracovištích po pandemii bohužel pravděpodobně přetrvá. Nepolevujme ve snaze o snížení těchto číselných údajů!“

Na úvodním zasedání vystoupí několik významných řečníků, kteří se budou zabývat otázkou, jak „si posvítit na zátěž“ pracovníků z celé EU. K této problematice se mimo jiné vyjádří:  

  • Nicolas Schmit, komisař EU pro pracovní místa a sociální práva,
  • Yolanda Díaz Pérez, druhá místopředsedkyně a ministryně práce a sociálních věcí španělské vlády,
  • Idoia Mendia Cueva, druhá místopředsedkyně a ministryně práce a zaměstnanosti baskické vlády, a
  • Dragoş Pîslaru, předseda Výboru pro zaměstnanost a sociální věci Evropského parlamentu.

Za české předsednictví Rady EU se této diskuse prostřednictvím videozáznamu zúčastní Kateřina Štěpánková, náměstkyně ministra práce a sociálních věcí.

Výzkumní pracovníci a zástupci vnitrostátních a evropských orgánů se podělí o své názory na třech souběžných zasedáních, jejichž tématem budou výzvy a inovativní řešení, pokud jde o inspekce v podnicích zaměřené na muskuloskeletální poruchy; efektivní podpora týkající se chronických muskuloskeletálních poruch a souvislost mezi muskuloskeletálními poruchami a psychosociálními riziky.

Diskuse tímto nekončí. Summit nabídne další zajímavé informace o problematice BOZP v novém světě práce. Po hlavním projevu o vytváření bezpečných algoritmů pro pracovníky bude následovat panelová diskuse na toto téma.

Jedním ze zlatých hřebů summitu bude slavnostní předání cen za správnou praxi v rámci kampaně Zdravé pracoviště. Za inovativní preventivní opatření v oblasti muskuloskeletálních poruch bude vyzdviženo osm vítězných a osm oceněných organizací.

Na summitu budou předány také ceny agentury EU-OSHA a sítě EEN za podporu BOZP za rok 2022. Udělováním těchto cen agentura EU-OSHA a síť Enterprise Europe Network (EEN) společně zvyšují povědomí o důležitosti BOZP mezi malými a středními podniky (MSP).

Vybízíme všechny, kdo se zajímají o BOZP a muskuloskeletální poruchy, aby summit sledovali živě prostřednictvím on-line vysílání. Sledujte nás na Twitteru prostřednictvím hashtagů #EUOSHAsummit a #EUhealthyworkplaces.

Agentura EU-OSHA také plánuje další kampaň Zdravé pracoviště (na období 2023–2025) s názvem Bezpečná a zdravá práce v digitálním věku, která bude zahájena v říjnu 2023.

Odkazy:

Notes to editor:

Kampaň Zdravé pracoviště na období 2020–2022

Cílem kampaně Zdravé pracoviště na období 2020–2022 s názvem Zdravé pracoviště si posvítí na fyzickou zátěž je zvýšit povědomí o muskuloskeletálních poruchách souvisejících s prací a šířit informace o tom, jak jim lze předcházet a jak je lze řídit. Na vnitrostátní úrovni kampaň koordinují kontaktní místa agentury EU-OSHA a podporují ji oficiální partneři kampaně a mediální partneři a síť Enterprise Europe Network. Kampaň má šest hlavních cílů:

  • zvýšit povědomí o důležitosti prevence muskuloskeletálních poruch tím, že poskytne fakta a čísla o expozici muskuloskeletálním poruchám a o jejich dopadu na jednotlivce, podniky a společnost,
  • propagovat hodnocení rizik a proaktivní řízení muskuloskeletálních poruch tím, že poskytne přístup k příslušným nástrojům, pokynům a audiovizuálním materiálům a dalším podkladovým materiálům,
  • ukázat, že muskuloskeletální poruchy jsou problémem pro každého, ale že mohou být úspěšně řešeny,
  • prohloubit znalosti o nových nebo vznikajících rizikových faktorech muskuloskeletálních poruch,
  • propagovat poskytování podpory pracovníkům s chronickými muskuloskeletálními poruchami při jejich opětovném návratu do práce a s udržením si svých pracovních míst a ukázat, jak toho může být dosaženo,
  • podporovat účinnou spolupráci tím, že propojí různé zúčastněné strany a usnadní výměnu informací a správné praxe.