Tiskové zprávy
K OKAMŽITÉMU ZVEŘEJNĚNÍ - 22/10/2018 - 01:45

Agentura EU-OSHA se těší na úspěšný Evropský týden bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v roce 2018

Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci (EU-OSHA) a její partneři každý rok u příležitosti Evropského týdne bezpečnosti a ochrany zdraví při práci organizují po celé Evropě i mimo ni osvětové akce. Letošním tématem, které reflektuje úžasně pestrá nabídka činností konaných mezi 22. a 26. říjnem, je kontrola nebezpečných látek na pracovišti.

Naším cílem je dosáhnout přínosu pro zaměstnance, vedoucí pracovníky i životní prostředí prostřednictvím výzkumu, shromáždění nejrůznějších nástrojů praktické pomoci a zvyšování povědomí o významu aktivního řízení nebezpečných látek.

Nebezpečné látky se vyskytují téměř na všech pracovištích, přičemž podle průzkumu ESENER-2 agentury EU-OSHA přítomnost chemických nebo biologických látek ve formě kapalin, výparů nebo prachu na svých pracovištích hlásí 38 % podniků v EU. Tento evropský týden je příležitostí k setkání zaměstnanců, vedoucích pracovníků a odborníků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci (BOZP) za účelem zvýšení povědomí o nebezpečných látkách na pracovištích, výměny osvědčených postupů a propagace efektivního řízení BOZP.

Agentura EU-OSHA spolupracuje s rozsáhlou sítí národních kontaktních míst, oficiálních partnerů kampaně, mediálních partnerů kampaně a ambasadorů sítě Enterprise Europe Network pro BOZP. V průběhu evropského týdne společně pracují na zvyšování informovanosti, přičemž organizují řadu akcí, včetně konferencí, soutěží, školení, výstav a akcí zaměřených na navazování kontaktů a na správnou praxi.

Kontaktní místa pořádají řadu různých akcí: v Chorvatsku se koná seminář zaměřený na správnou praxi při práci s nebezpečnými látkami a směsmi, podniky ve Finsku budou moci využít návštěv jiných podniků za účelem výměny osvědčených postupů, v Rumunsku se budou konat akce na podporu BOZP a zapojení sociálních partnerů a ve Slovinsku, v Maďarsku, Polsku, Lotyšsku, Itálii a Bulharsku proběhnou semináře zaměřené na chemickou bezpečnost.

Mezi činnosti mediálních partnerů patří články publikované rakouským časopisem Gesunde Arbeit nebo bulharským Střediskem pro bezpečnost a ochranu zdraví a rozsáhlá podpora v sociálních médiích po celé Evropě. 

Oficiální partner kampaně Evropská federace pro bezpečnost pořádá workshop zaměřený na nové nařízení o osobních ochranných prostředcích a Evropská aliance hasičských odborových svazů seminář o pracovním prostředí hasičů a nebezpečných látkách, jimž jsou vystaveni. Stavební podnik Sando pořádá konferenci o inovativních technologiích pro prevenci rizik.

Dr. Christa Sedlatschek, ředitelka agentury EU-OSHA, uvedla: „Z našeho průzkumu ESENER vyplývá, že nebezpečné látky se vyskytují ve všech odvětvích, například v tradičních průmyslových odvětvích, jako je stavebnictví a zpracovatelský průmysl, je najdeme ve více než 50 % podniků v EU a v zemědělství u 62 % společností v EU. Naším cílem je dosáhnout přínosu pro zaměstnance, vedoucí pracovníky i životní prostředí prostřednictvím výzkumu, shromáždění nejrůznějších nástrojů praktické pomoci a zvyšování povědomí o významu aktivního řízení nebezpečných látek.“

Aktuální soutěž Správná praxe v rámci kampaně Zdravé pracoviště na období 2018–2019 ocení organizace, které aktivně řídí nebezpečné látky. Do této soutěže se v mnoha zemích můžete stále ještě přihlásit. Kdokoli, koho nadchl či inspiroval neobvyklý či inovativní přístup k řízení nebezpečných látek jejich organizace, se může obrátit na příslušné národní kontaktní místo a probrat možnost zapojení se do soutěže. Na druhou stranu ti, kteří se ještě poohlížejí po radě, jak nejlépe dostat v práci nebezpečné látky pod kontrolu, mohou využít novou databázi praktických nástrojů a pokynů agentury EU-OSHA.

Agentura EU-OSHA také pro svou kampaň na období 2018–2019 zaktualizovala svůj soubor nástrojů kampaně. Nabízí řadu nových příkladů osvědčených postupů a praktických rad v oblasti vedení efektivní kampaně zaměřené na jakékoli téma týkající se BOZP, včetně nebezpečných látek.

Odkazy:

Poznámky pro redaktora: 
1.

Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci (EU-OSHA) přispívá k cíli učinit z Evropy bezpečnější, zdravější a produktivnější místo pro práci. Agentura se zabývá výzkumem, vývojem a šířením spolehlivých, vyvážených a nestranných informací v oblasti BOZP a pořádá celoevropské osvětové kampaně. Agentura, kterou Evropská unie zřídila v roce 1994 a která sídlí ve španělském Bilbau, umožňuje spolupráci zástupců Evropské komise, vlád členských států, organizací zaměstnavatelů a zaměstnanců i předních odborníků ze všech členských států Evropské unie i dalších zemí.

Nyní náš můžete sledovat na Facebooku, Twitteru, LinkedIn, YouTube nebo se přihlásit k odběru našeho měsíčního zpravodaje OSHmail. Můžete se též zaregistrovat k odběru pravidelně vydávaných zpráv a informací agentury EU-OSHA prostřednictvím kanálů RSS.

http://osha.europa.eu

2.

Kampaň Zdravé pracoviště má nebezpečné látky pod kontrolou na období 2018–2019 zvyšuje povědomí o nebezpečných látkách na pracovištích a poskytuje informace o tom, jak předcházet souvisejícím rizikům. Zaměřuje se konkrétně na pracovníky se specifickými potřebami a cílí na skupiny, které jsou těmito riziky ohroženy nejvíce, jako jsou migrující pracovníci a mladí lidé. Stejně jako u předchozích kampaní Zdravé pracoviště tuto kampaň koordinují na vnitrostátní úrovni kontaktní místa agentury EU-OSHA a podporují ji oficiální partneři kampaně a mediální partneři.

Kampaň byla zahájena v dubnu 2018. Nejdůležitějšími událostmi v kalendáři kampaně jsou Evropské týdny bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (v říjnu 2018 a 2019) a slavnostní vyhlášení vítězů filmové ceny v rámci kampaně Zdravé pracoviště (v listopadu 2018 a 2019). Kampaň zakončí summit kampaně Zdravé pracoviště (v listopadu 2019), na kterém se s agenturou EU-OSHA sejdou všichni, kteří se na kampani podíleli, aby shrnuli úspěchy kampaně a získané poznatky.