You are here

Tiskové středisko

Co je nového
24/04/2018

Nebezpečné látky i nadále představují riziko pro bezpečnost a zdraví pracovníků v Evropě. Na zvyšování povědomí o potřebě eliminovat expozici těmto látkám – a tuto expozici kontrolovat, není-li eliminace možná – se zaměřuje nová kampaň s názvem Zdravé pracoviště má nebezpečné látky pod kontrolou. Kampaň bude zahájena na tiskové konferenci v Bruselu dne 24. dubna 2018 ve 12:00.

Tiskové zprávy

24/04/2018 - 12:00

Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci (EU-OSHA) zahájila celounijní kampaň na období 2018–2019 s názvem Zdravé pracoviště má nebezpečné látky pod kontrolou. Zahájením kampaně začíná dvouleté období akcí a činností, jejichž cílem je upozornit na tento problém a propagovat osvědčené postupy, jak bojovat proti rizikům, která nebezpečné látky představují pro pracovníky.

 

 

10/04/2018 - 01:30

V nové studii Evropské agentury pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci (EU-OSHA) se přezkoumávají rizika, jež hrozí pracovníkům při otevírání fumigovaných přepravních kontejnerů. Ve studii byly zjištěny významné nedostatky v oblasti preventivních opatření a předložena doporučení, která by měla být provedena ke zlepšení bezpečnosti a zdraví pracovníků.