Série článků o naší historii a budoucnosti

Image

Přečtěte si o historii bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v EU a o zásadních událostech, které vedly k založení agentury EU-OSHA. Seznamte se podrobněji s tím, jak agentura EU-OSHA funguje, jaká je její organizace, komu svou činností prospívá a jaké jsou její nejvýznamnější projekty. A zjistěte, co nás v budoucnu může v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci čekat a jaké faktory v tom mohou hrát roli.