25 let spolupráce pro bezpečnou a zdravou Evropu

Image

Po celý rok 2019 slaví agentura EU-OSHA 25 let spolupráce při zajišťování bezpečnějších, zdravějších a produktivnějších pracovišť v Evropě. Zde naleznete veškeré informace o 25. výročí založení agentury EU-OSHA.

Agentura EU-OSHA jako součást evropského projektu

Oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci byla důležitou součástí evropského projektu od samého začátku, tedy již od založení Evropského sdružení uhlí a oceli. Významným mezníkem ve vznikající EU se pak stala publikace rámcové směrnice (směrnice 89/391/EHS) v roce 1989. Tento předpis stanovil společné principy a zasadil se o to, že se hodnocení rizik stalo základním výchozím bodem legislativy v oblasti BOZP. Na začátku 90. let minulého století docházelo v Evropě každoročně k více než čtyřem miliónům pracovních úrazů, z čehož 8 tisíc bylo smrtelných. V reakci na tato vysoce nepříznivá čísla vyhlásila Evropská komise rok 1992 za Evropský rok bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, čímž připravila půdu pro založení agentury EU-OSHA v roce 1994. Zbytek už je historie.

Jaká bude budoucnost?

Uplynulých 25 let bylo dobou velkých změn ve světě práce a bezprecedentních změn v EU. Budoucnost je nejistá, ovšem v důsledku technologického vývoje, politických a společenských tlaků, ekonomických a demografických změn, ale i transformací v samotné EU nepochybně přinese nové výzvy. Díky pevným vztahům se svými partnery – Evropskou komisí, národními kontaktními místy, sociálními partnery, partnery kampaní a dalšími zainteresovanými organizacemi a subjekty – má agentura EU-OSHA vynikající pozici, aby tyto výzvy zvládla.

Ať už budoucnost přinese cokoliv, EU-OSHA a její partneři budou dál usilovat o to, aby Evropa byla bezpečnějším, zdravějším a produktivnějším místem pro práci.