Hlavní zprávy

12/11/2018
Evropský parlament, Komise a Rada vyhlásily společně 17. listopadu 2017 průlomovou iniciativu pro silnější sociální Evropu. Evropský pilíř sociálních práv potvrzuje sdílený závazek Unie zajistit občanům nová a...
06/11/2018
Film Marina získal cenu za nejlepší film na téma práce. Film se věnuje vykořisťování žen, které se stěhují z východoevropských zemí za prací pečovatelky na Západ. Letošní vítěz byl oznámen na 61. Mezinárodním...
30/10/2018
Pracujete s nebezpečnými látkami nebo máte na starosti pracovníky, kteří s nimi pracují? Potřebujete více informací o tom, jak posoudit a řídit rizika? Pokud ano, seznamte se s obsáhlou novou databází...
22/10/2018
Soubor nástrojů agentury EU-OSHA pro kampaň vedl k přepracování kampaně na období 2018–2019 Zdravé pracoviště má nebezpečné látky pod kontrolou . Tento soubor nástrojů, který nabízí praktické rady týkající se...
Doporučené zdroje