Hlavní zprávy

12/07/2018
Agentura EU-OSHA se nyní stala oficiálním partnerem celosvětové kampaně Vision Zero, a přispívá tak k šíření poselství, že každému úrazu, nemoci a újmě v zaměstnání lze předcházet, pokud jsou včas zavedena...
02/07/2018
Rakouské „Zelené předsednictví“ bude podporovat udržitelnost a na úrovni EU se zaměří na tři oblasti: bezpečnost a migrace, zajištění prosperity a konkurenceschopnosti prostřednictvím digitalizace a stabilita...
29/06/2018
V rámci činnosti on-line interaktivního hodnocení rizik agentury EU-OSHA ( OiRA ) zařadilo v nedávné době italské ministerstvo práce a sociální politiky do vnitrostátních právních předpisů v oblasti...
26/06/2018
Agentura EU-OSHA je potěšena, že se k její kampani na období 2018–19 „Zdravé pracoviště má nebezpečné látky pod kontrolou“ opět připojil tak vysoký počet oficiálních partnerů kampaně i mediálních partnerů...
Doporučené zdroje