Hlavní zprávy

14/09/2018
Pracovní seminář agentury EU-OSHA „Ochrana pracovníků v ekonomice založené na on-line platformách “ byl zaměřen na zjištění studie o regulaci rizik v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, která mohou...
10/09/2018
Jako součást kampaně Zdravé pracoviště v letech 2018–2019 zveřejnila agentura EU-OSHA dva informační přehledy, které jsou dostupné v několika jazycích. Legislativní rámec týkající se nebezpečných látek na...
03/09/2018
Sexuální obtěžování a násilí na pracovišti často jejich obětem způsobují velmi závažné problémy. Tyto dvě infografiky zobrazují nejdůležitější údaje o těchto otázkách, vysvětlují danou problematiku a poukazují...
23/08/2018
Partneři kampaně Vision Zero z celého světa se snaží o vymýcení úrazů, zranění a nemocí souvisejících s prací. Případové studie od společností z Německa , Spojeného království a Saúdské Arábie ukazují, že...
Doporučené zdroje