Hlavní zprávy

15/02/2017
„ Napo pro učitele “ seznamuje žáky základních škol pomocí přátelské animované postavičky Napo a filmů o něm s důležitostí bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP). Tento on-line soubor nástrojů je k...
03/02/2017
Světový den boje proti rakovině , který si připomínáme 4. února 2017, je celosvětovou událostí, v rámci které občané z celého světa vyzývají k aktivní účasti v rámci prevence a léčby nádorových onemocnění...
23/01/2017
Evropská komise pořádá dne 23. ledna 2017 konferenci na téma evropský pilíř sociálních práv . Tato konference bude důležitým milníkem při uzavírání veřejné konzultace zahájené v březnu loňského roku a...
20/01/2017
Jakým problémům v oblasti BOZP čelí stárnoucí pracovní síla v EU? Jak je můžeme řešit pomocí politik, programů a strategií? Odpovědi na tyto otázky naleznete v závěrech projektu agentury EU-OSHA na téma...
Doporučené zdroje