Hlavní zprávy

© EU-OSHA / Photo Competition 2011

16/10/2019
Dne 16. října pořádá agentura EU-OSHA v Bruselu konferenci o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci (BOZP) v mikropodnicích a malých podnicích v Evropě. Konference se zaměřuje zejména na vysoce riziková...
09/10/2019
Některé skupiny pracovníků jsou při expozici nebezpečným látkám ohroženy více než ostatní. Příčinou může být jejich nezkušenost, neinformovanost nebo větší fyzická zranitelnost. Mezi další důvody patří časté...
07/10/2019
Účinná komunikace s cílovým publikem je pro osvětovou činnost agentury EU-OSHA klíčová. Průkopnický přístup k používání internetu a sociálních médií umožnil agentuře EU-OSHA účinně vyvíjet a šířit inovativní...