Hlavní zprávy

20/08/2019
„Podněty k diskusím o muskuloskeletálních poruchách na pracovišti“ jsou skvělým novým zdrojem. Lze je použít k usnadnění skupinových diskusí na pracovišti nebo během školení. Tento nástroj je pomůckou pro...
12/08/2019
Tématem Mezinárodního dne mládeže 2019 je transformace vzdělávání . Tento den připadá každoročně na 12. srpna. Po celém světě má zvyšovat povědomí o výzvách, jimž čelí mladší generace. Každý rok dosáhne...
07/08/2019
Klíčovým prvkem poslání agentury EU-OSHA je zvyšovat povědomí o rizicích, kterým pracovníci čelí, a o tom, jak jim předcházet. V uplynulých 25 letech agentura a její partneři oslovovali cílové skupiny...
01/08/2019
Agentura EU-OSHA v nové zprávě podrobně rozebírá zjištění druhé části svého projektu s názvem „ Náklady a přínosy bezpečnosti a ochrany zdraví při práci “. Popisuje dva přístupy k odhadu finanční zátěže nemocí...
Doporučené zdroje