EU OSHA in Twitter EU OSHA Facebook Page Follow EU OSHA in LinkedIn EU OSHA channel in Youtube EU OSHA Flickr photos EU OSHA Blog with more information in workplace safety and health
Select language

Hlavní zprávy

02/05/2016
Letos se od 31. října do 6. listopadu koná 59. ročník festivalu dokumentárních filmů v Lipsku (DOK Leipzig). Agentura EU-OSHA se jako každoročně na festivalu podílí předáním filmové ceny v rámci kampaně Zdravé...
26/04/2016
Psychosociální rizika a stres při práci jsou v současnosti uznávány jako globální problémy, s nimiž se potýkají všechny země, všechna povolání a všichni pracovníci. Stresem na pracovišti je třeba se zabývat...
21/04/2016
Pokud jste mezinárodní nebo celoevropská organizace či společnost, agentura EU-OSHA vás zve, abyste se stali oficiálním partnerem kampaně Zdravé pracoviště pro všechny bez rozdílu věku 2016–17. Postavení...
19/04/2016
Evropská akademie psychologie ochrany zdraví při práci (European Academy of Occupational Health Psychology, EAOHP) a agentura EU-OSHA měly tu čest udělit profesorce Karině Nielsenové první cenu Eusebia Riala...
Doporučené zdroje