Hlavní zprávy

23/05/2019
EU-OSHA’s celebration of our 25 th anniversary welcomes a new feature, a special quiz related to occupational safety and health (OSH). 12 questions take you through the Agency's flagship actions and deliver...
15/05/2019
Využívání dat velkého objemu v kombinaci s technologiemi strojového učení se na evropských pracovištích stává stále běžnější praxí. Dva nové diskusní dokumenty, které vznikly v rámci projektu Prognóza, se...
08/05/2019
Každý rok 9. května oslavuje Evropa myšlenku harmonického soužití evropských občanů v míru a jednotě, kterou poprvé předestřel Robert Schuman ve svém nyní již historickém projevu, který přednesl v roce 1950 v...
06/05/2019
Převážnou většinu podniků v Evropě představují mikropodniky a malé podniky, které zaměstnávají přibližně polovinu pracovních sil. Jejich pracovníci jsou však obzvlášť zranitelní, pokud jde o pracovní úrazy a...
Doporučené zdroje