Přejít na obsah | Přejít na navigaci

Osobní nástroje
Přeskočit na obsah. Hledat FAQ Nápověda O nás

Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci

Zvolit jazyk:

OSHA Network
Loading
Nacházíte se zde: Úvod

Hlavní zprávy

Článek v OSHwiki v centru zájmu – Směrem ke kultuře bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

15.04.2015

Článek v OSHwiki, který je v centru zájmu tento měsíc, se zabývá problematikou organizační kultury, která hraje zásadní úlohu v bezpečnosti a ochraně zdraví při práci (BOZP). Jak článek vysvětluje, organizační kultura se týká sdílených hodnot, norem, názorů a tabu v rámci organizace, které ovlivňují pracovní procesy, vnímání a chápání rizik v oblasti BOZP a způsobů jejich řešení.

Investování do rozvoje organizační kultury, která si vysoce cení zdraví a bezpečnosti, tudíž není důležité jen pro organizace. Je to též priorita Evropské unie a dalších mezinárodních organizací, jako je Mezinárodní organizace práce (MOP), která tomuto tématu věnovala Světový den bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v roce 2015 s výzvou k akci „Připojte se k budování kultury prevence v rámci BOZP“.

Více…

Agentura EU-OSHA nabízí zdarma on-line databázi publikací o BOZP

07.04.2015

Zajímají Vás zdroje informací z oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci? Výběr našich publikací je široký, od podrobných zpráv o výzkumu po aktuální elektronická fakta určená pro pracoviště. Všechny jsou zdarma ke stažení. V naší knihovně můžete vyhledávat podle jazyka, tématu nebo klíčového slova. Naleznete zde velké množství mnohojazyčných publikací souvisejících s hlavními oblastmi a tématy BOZP.

Navštivte sekci publikací

 

Více…

Srovnávání a sdílení příkladů správné praxe v BOZP - shrnutí

24.03.2015

Nyní je nově k dispozici shrnutí z akce „Srovnávání a sdílení příkladů správné praxe v BOZP“, která podnikům slouží jako příležitost k porovnávání znalostí postupů v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví. V rámci akce se konaly čtyři semináře na tato témata: ponaučení z úrazů, vedení v oblasti BOZP, kultura bezpečnosti a ochrany zdraví a ukazatele výkonnosti v oblasti BOZP.
 

Více…

Nástroj OiRA v evropském odvětvovém sociálním dialogu

17.03.2015

Úspěch projektu on-line interaktivního hodnocení rizik (OiRA) se neodráží pouze v počtu partnerů na vnitrostátní úrovni, kteří se k němu připojili (15). Jedinečných možností, které nástroj OiRA nabízí, využívá i několik výborů pro evropský odvětvový sociální dialog.
 

Více…

In Focus

Kampaň Zdravé pracoviště 2014–2015

Psychosociální rizika mohou vznikat na každém pracovišti a kvalita jakéhokoli pracoviště významně souvisí s mírou stresu, který zaměstnanci pociťují.

Projekt EP pro starší pracovníky

Projekt Evropského parlamentu o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci starších pracovníků

Napo: Bezpečnost s úsměvem

Seznamte se s obyčejným pracovníkem, který se stal filmovou hvězdou. Napo je hrdinou animovaného světa práce. Jeho filmy bez dialogů mají co říci jak dospělým, tak mladým pracovníkům.

ESENER: Evropský průzkum podniků na téma nových a vznikajících rizik

Získejte informace o tom, jak vedoucí pracovníci a zástupci zaměstnanců v celé Evropě provádějí řízení rizik BOZP na svých pracovištích.

OiRA: projekt on-line interaktivního hodnocení rizik

Seznamte se s naší zdarma dostupnou webovou aplikací, která umožňuje stále se rozrůstající síti partnerů vyvíjet nástroje pro hodnocení rizik pro malé podniky a mikropodniky na základě jejich konkrétních potřeb.