EU OSHA in Twitter EU OSHA Facebook Page Follow EU OSHA in LinkedIn EU OSHA channel in Youtube EU OSHA Flickr photos EU OSHA Blog with more information in workplace safety and health
Select language

Акценти

26/04/2016
Психосоциалните рискове и стресът на работното място се признават днес като глобални проблеми, засягащи всички държави, всички професии и всички работещи. Стресът на работното място трябва да бъде овладян, за...
21/04/2016
Ако сте международна или общоевропейска организация или фирма, ЕU-OSHA ви кани да подадете заявление за официален партньор на кампанията за 2016—2017 г. „Здравословни работни места за всички възрасти“ . От...
19/04/2016
Европейската академия по психология на здравето при работа (ЕАОНР) и EU-OSHA имат честта да присъдят на професор Карина Нилсен наградата за иновационни практики в областта на психологията на здравето при...
15/04/2016
На 15 април 2016 г. в Брюксел Европейската агенция за безопасност и здраве при работа (EU-OSHA), съвместно с Европейската комисия и нидерландското председателство на Европейския съвет, стартира кампанията си „...
Препоръчителни източници