Twitter Facebook In YouTube Blogger
Select language

Акценти

03/09/2015
Интерактивните инструменти за оценка на риска са на мода днес в резултат на бурния растеж на цифровите технологии. Сред най-популярните в Европа според нас са нидерландският RI&E (пионер от 2004 г.),...
31/08/2015
Националните законодателства за безопасност и здраве в държавите членки се регулират от европейското законодателство. Това включва правно обвързващи директиви на ЕС, необвързващи насоки на ЕС за улесняване на...
20/08/2015
Електричеството е добре позната и неразделна част от всекидневния живот, а също и на работното място. Електричеството може обаче да нарани или убие работници и да причини щети, ако не се работи правилно с него...
18/08/2015
ОSHwiki е идеален начин за обмен на специализирани знания и за сътрудничество онлайн в общността, работеща в областта на безопасността и здравето при работа (БЗР). Статиите на ОSHwiki са написани от...
Препоръчителни източници