Акценти

22/06/2018
В нов доклад се представят подробно констатациите от последния анализ ESENER-2 на EU-OSHA, в който се разглеждат по-специално психо-социалните рискове. От него става ясно, че ангажиментът на ръководството и...
19/06/2018
Управлението на безопасността и здравето при работа (БЗР) може да бъде голямо предизвикателство за микропредприятията и малките предприятия (ММП). Кои политики, програми и инструменти са най-ефективни за...
14/06/2018
2017 г. беше белязана от постоянния ангажимент на EU-OSHA за подобряване на безопасността и здравето при работа (БЗР) в Европа. Приключи кампанията „Здравословни работни места за всички възрасти“ . Агенцията...
07/06/2018
В две нови публикации на EU-OSHA се разглеждат рисковете за безопасността при работа в рамките на работните места в Европа, възникващи в резултат на бързото разрастване на онлайн търговията на дребно и...
Препоръчителни източници