Twitter Facebook In YouTube Blogger
Select language

Акценти

01/10/2015
В срещата на високо равнище за здравословни работни места през 2015 г. ще участват водещи експерти и вземащи решения лица от Европа. Те ще обменят добри практики и ще разгледат бъдещи стратегии за управление...
29/09/2015
Европейската конфедерация на профсъюзите (ЕКП) ще проведе своя 13 -и конгрес от 29 септември до 2 октомври в Париж. На срещата ще присъстват близо 600 национални профсъюзни делегати от 39 европейски държави,...
22/09/2015
Пилотният проект на Европейския парламент относно безопасността и здравето на по-възрастните работници и служители, делегиран на EU-OSHA чрез Европейската комисия през 2013 г., навлиза в последната си фаза...
07/09/2015
If you are trying to identify funding sources for activities, initiatives or projects related to occupational safety and health (OSH), then look no further than the EU-OSHA funding guide. Targeting EU-OSHA’s...
Препоръчителни източници