Акценти

24/04/2018
Опасните вещества продължават да представляват риск за безопасността и здравето на работещите в Европа. Повишаването на осведомеността относно необходимостта от премахване на експозицията на тези вещества, а...
19/04/2018
EU-OSHA търси да събере обратна информация относно своите дейности и постигнати резултати се цел повишаване на значимостта на своята работа в бъдеще. Можете да ни помогнете в това начинание , като попълните...
17/04/2018
Раздел от актуализирания уеб сайт на EU-OSHA предоставя важна информация за опасни вещества на работното място. Включено е основното законодателство, пояснени са неговите принципи и са дадени съвети за...
13/04/2018
Да се управляват опасните вещества на работните места в Европа е важно за защитата на работниците, предприятията и икономиките. Какъв обаче може да бъде приносът на вашата организация на равнище работно място...
Препоръчителни източници