EU OSHA in Twitter EU OSHA Facebook Page Follow EU OSHA in LinkedIn EU OSHA channel in Youtube EU OSHA Flickr photos EU OSHA Blog with more information in workplace safety and health
Select language

Акценти

23/06/2016
ОiRA (Интерактивна оценка на риска онлайн) става все по-популярен инструмент за оценка на риска сред микропредприятията и малките предприятия (ММП) в Европа. ОiRA е интернет приложение, разработено от EU-OSHA...
21/06/2016
Официалните партньори на кампанията от първата вълна се включиха в кампанията „Здравословни работни места за всички възрасти“ за 2016—2017 г., при която ударението е поставено върху устойчив трудов живот и...
14/06/2016
Годишният доклад на Европейската агенция за безопасност и здраве при работа (EU-OSHA) за 2015 г. акцентира върху основните дейности на Агенцията през годината. Всичките й водещи проекти бяха успешни: първите...
13/06/2016
Очаква се информационните и комуникационните технологии, включително изкуственият интелект и роботиката, да окажат значително въздействие върху естеството и мястото на работа през следващите 10 години. Мнозина...
Препоръчителни източници