Акценти

13/06/2017
В годишния доклад на EU-OSHA са представени основните дейности на Агенцията през 2016 г. Сред примерите, без претенции за изчерпателност, са публикуването на констатациите от последното издание на Европейското...
07/06/2017
Езиковото многообразие е от съществено значение за Европейския съюз и е сред основните движещи сили на EU-OSHA в качеството му на признат водещ фактор за насърчаване на безопасни и здравословни работни места в...
02/06/2017
The European Commission has launched a public consultation in the context of the evaluation of the four EU agencies under the remit of DG Employment. The four agencies are: - The European Agency for Safety and...
25/05/2017
Съвместният аналитичен доклад обхваща три мащабни европейски проучвания и представя задълбочен поглед върху това, как се управлява безопасността и здравето на работното място в Европа. Изчерпателният преглед...
Препоръчителни източници