Twitter Facebook In YouTube Blogger
Select language

Акценти

01/07/2015
On 1 July 2015, the Presidency of the Council of the EU is transferred from Latvia to Luxembourg. The Presidency's responsibilities include chairing meetings of the Council of the EU - a major decision-making...
23/06/2015
EU-OSHA ще представи основните констатации от второто издание на своето Европейско проучване за новите и нововъзникващите рискове в предприятията (ESENER) в Европейския парламент на 23 юни 2015 г. С почти 50...
18/06/2015
В годишния доклад на Агенцията са описани прилаганите от нея различни подходи за подпомагане на подобряването на условията на труд в Европа. Сред основните събития в календара за 2014 г. са приемането на...
15/06/2015
Националният институт за изследвания и безопасност (INRS) е партньорът на EU-OSHA във Франция, който досега е публикувал три интерактивни онлайн инструмента за оценка на риска (OiRA): автомобилен транспорт,...
 
Препоръчителни източници