Акценти

12/08/2019
„ Промени в образованието “ е темата на Международния ден на младежта за 2019 г. Денят се отбелязва ежегодно на 12 август и има за цел да повишава осведомеността в световен мащаб относно предизвикателствата...
07/08/2019
Повишаването на осведомеността относно рисковете, пред които са изправени работещите лица, и начините за предотвратяването им са основните аспекти в мисията на EU-OSHA . През последните 25 години Агенцията и...
01/08/2019
В новия си доклад ЕU-OSHA описва подробно констатациите от втората част на проекта Разходи и ползи, свързани с безопасността и здравето при работа . Разгледани са два подхода за оценка на финансовата тежест в...
24/07/2019
Напо е главният герой от серия късометражни филми на консорциума „Напо“ , посветени на важни теми, свързани с безопасността и здравето при работа (БЗР). Филмите са забавни, но същевременно карат хората да се...
Препоръчителни източници