Акценти

photo: Gerd Altmann via pixabay.com

13/12/2019
След успешна среща на високо равнище за приключване на кампанията EU-OSHA изказва благодарност на всички партньори за участието им в кампанията Здравословните работни места управляват опасните вещества за 2018...

 © EU-OSHA / Fernando Aramburu

09/12/2019
Двудневното събитие, проведено в Билбао, събра на едно място създателите на политики, социалните партньори, фокусните точки на EU-OSHA, официалните партньори на кампанията, медийните партньори и други...
05/12/2019
Сред многобройните ресурси на кампанията Здравословни работни места 2018—2019 г. електронният инструмент на EU-OSHA за опасните вещества и химическите продукти има за цел да предостави на предприятията...